Zoekresultaten  1-10 van de 1.644 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Mediaverwijder
 • Antwoorden vragen over de geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 en 16 mei 2023

  Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) geven antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda’s voor de OJCS-Raad van 15 en 16 mei 2023. OJCS staat voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur- en Sportraad. Daarnaast gingen de vragen over de Kamerbrief van 22 maart 2023 over de consultatie over het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 35 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van de leden Van Strien en Mohandis over met socialemediaplatforms in gesprek gaan over het monitoren van en acteren op bedreigingen van journalisten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 41 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van de leden Werner en Sjoerdsma over werken aan verdere verbetering van de persveiligheid- en vrijheid van journalisten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 45 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van het lid Kwint over het aantal communicatiemedewerkers bij de overheid fors terugbrengen en de vrijgekomen middelen deels inzetten voor de lokale en regionale journalistiek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 42 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van de leden Mohandis en Van Strien over het aansporen van grote socialmediaplatforms om zich aan de DSA te houden en het voorbereiden van sanctiemaatregelen bij overtreding

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 38 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van het lid Sjoerdsma over de digitaledienstencoördinator op 1 augustus opgericht en operationeel hebben

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 36 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van het lid Van Strien c.s. over mediawijsheid verankeren in de kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 43 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van de leden Mohandis en Van der Plas over een verhoudingsgewijs eerlijke bijdrage van regionale en lokale omroepen en mediabedrijven aan PersVeilig

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 47 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van het lid Martin Bosma over uitspreken dat het verbieden van een Nederlandse omroep slechts kan geschieden bij een tweedederdemeerderheid in de Tweede Kamer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 48 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van het lid Van Meijeren over alle vormen van censuur van uitingen in de media die niet in strijd zijn met de wet staken

  Bekijk document gepubliceerd op