Zoekresultaten  1-20 van de 1.645 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Mediaverwijder
 • Antwoorden vragen over de geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 en 16 mei 2023

  Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) geven antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda’s voor de OJCS-Raad van 15 en 16 mei 2023. OJCS staat voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur- en Sportraad. Daarnaast gingen de vragen over de Kamerbrief van 22 maart 2023 over de consultatie over het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 35 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van de leden Van Strien en Mohandis over met socialemediaplatforms in gesprek gaan over het monitoren van en acteren op bedreigingen van journalisten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 41 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van de leden Werner en Sjoerdsma over werken aan verdere verbetering van de persveiligheid- en vrijheid van journalisten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 45 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van het lid Kwint over het aantal communicatiemedewerkers bij de overheid fors terugbrengen en de vrijgekomen middelen deels inzetten voor de lokale en regionale journalistiek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 42 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van de leden Mohandis en Van Strien over het aansporen van grote socialmediaplatforms om zich aan de DSA te houden en het voorbereiden van sanctiemaatregelen bij overtreding

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 38 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van het lid Sjoerdsma over de digitaledienstencoördinator op 1 augustus opgericht en operationeel hebben

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 36 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van het lid Van Strien c.s. over mediawijsheid verankeren in de kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 43 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van de leden Mohandis en Van der Plas over een verhoudingsgewijs eerlijke bijdrage van regionale en lokale omroepen en mediabedrijven aan PersVeilig

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 47 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van het lid Martin Bosma over uitspreken dat het verbieden van een Nederlandse omroep slechts kan geschieden bij een tweedederdemeerderheid in de Tweede Kamer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 48 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van het lid Van Meijeren over alle vormen van censuur van uitingen in de media die niet in strijd zijn met de wet staken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 37 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over socialemediabedrijven verplichten tot het hebben van escalatiekanalen en het verwijderen van strafbare content

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 40 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van het lid Van Haga over het niet langer subsidiëren van de NPO

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 44 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van het lid Kwint over in de mediabrief voorstellen doen om de kwetsbare positie van freelancejournalisten substantieel te verbeteren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 39 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van het lid Van Haga over een onafhankelijke toetsingscommissie aanstellen die de NPO toetst op het naleven van de regels uit zijn eigen journalistieke code

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31777, nr. 46 - Persbeleid

  Persbeleid; Motie; Motie van het lid Van der Plas over uitspreken dat journalisten, ook als deze een voor Kamerleden of kabinetsleden onwelgevallige mening hebben, veilig hun werk moeten kunnen doen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visiebrief lokale omroepen

  Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over haar visie over de onafhankelijkheid van de lokale omroepen en een vruchtbare samenwerking tussen lokale, regionale en landelijke omroepen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36176, nr. 35 - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product; Amendement; Amendement van het lid Westerveld c.s. over het aanscherpen van de evaluatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwalificaties van een journalist door een woordvoerder van het ministerie van defensie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De tweet "Wat zóu het helpen als dit soort kwaadaardigheid geen podium meer zou krijgen."

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen over de geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 en 16 mei 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op