Zoekresultaten  1-10 van de 470 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Mediaverwijder
Thema: Veiligheidverwijder
Thema: Overheidsfinanciënverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Kamerbrief met periodieke rapportage hoofdlijnen JVO januari 2024

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van het Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) tussen de 4 landen van het Koninkrijk van 17 januari 2024. Het JVO is het halfjaarlijks overleg tussen de 4 ministers van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. Aan de orde kwamen de onderwerpen capaciteitsproblemen in de rechtshandhavingsketen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, bescherming persoonsgegevens, forensische zorg en migratie.

 • Beslisnota bij Kamerbrief met periodieke rapportage hoofdlijnen JVO januari 2024

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen so JBZ Raad op 4 en 5 maart

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so JBZ Raad op 4 en 5 maart

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 4 en 5 maart 2024. De vragen gingen over voorkoming en bestrijding kindermisbruik (GL-PDVA, D66, CDA), aanpak georganiseerde criminaliteit en drugshandel(GL-PDVA, VVD, CDA), het Europees Openbaar Ministerie (VVD, D66), Verenigd Europa tegen haat (VVD), aanpak vuurwerk (VVD), weerbaarheid rechtstelsel (CDA) en de inzet van Justitie en Veiligheid (JeV) in de Europese Unie (EU) (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat een ME er in Arnhem zijn taak niet wilde uitvoeren vanwege zijn religie

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat iemand van de Mobiele Eenheid (ME'er) in Arnhem zijn taak als handhaver van de openbare orde niet wilde uitvoeren vanwege zijn religie. Het Tweede Kamer lid Eerdmans (JA21) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 4 december 2023, houdende wijziging van het Besluit beheer politie en enkele andere besluiten in verband met de splitsing van de Landelijke eenheid in de Eenheid landelijke expertise en operaties en de Eenheid landelijke opsporing en interventies (splitsing Landelijke eenheid politie)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Enhancing the effectiveness of EU Rule of Law Mechanism

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Nederland doet voorstellen voor de versterking van de rol van de JBZ-Raad bij wetgeving voor het bevorderen van de rechtsstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Modify the pyrotechnics Directive for the sake of public order and safety

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Het bevat aanbevelingen voor het bevorderen van de veiligheid van vuurwerk en de aanpak van illegaal vuurwerk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij geannoteerde Agenda JBZ Raad 4 en 5 maart 2024

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024 in Brussel. Zij informeren de Kamer daarbij over de inzet richting de nieuwe Europese Commissie, de instemming met het Asiel- en migratiepact en de Schengengrenscode en over de ministeriële bijeenkomst in Calais-format. Ook gaan zij in op de aanpak van vuurwerk.

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde Agenda JBZ Raad 4 en 5 maart 20244

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op