Zoekresultaten  1-10 van de 4.672 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rechtspraakverwijder
 • Kamerbrief over verdragsonderhandelingen Marokko

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de strt van de onderhandelingen tussen Nederland en Marokko over een bilateraal uitleveringsverdrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota over Onderhandelingsmandaat uitleveringsverdrag Koninkrijk der Nederlanden Koninkrijk Marokko

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport Auditdienst Rijk over Besluitvorming over berichtenservice eMates

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het 'Rapport van bevindingen Feitenonderzoek eMates' van de Auditdienst Rijk (ADR). Het rapport onderzoekt het gebruik en de beheersing van de digitale berichtenservice eMates. Hij gaat in op de bevindingen uit het rapport en op de reactie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de communicatie tussen familieleden van en met AIT en EBI gedetineerden

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen over communicatie tussen gedetineerden op een Afdeling Intensief Toezicht (AIT) of in een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) en andere personen die een verdachte rol in een criminele organisatie kunnen hebben. Het Tweede Kamerlid Ellian (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport van bevindingen Feitenonderzoek eMates Definitief

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR). Het rapport onderzoekt het gebruik en de beheersing van de digitale berichtenservice eMates in penitentiarie inrichtingen (PI's).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij evaluatierapport over Nederland over de wederzijdse erkenning van straffen en maatregelen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het evaluatierapport van de Raad van de Europese Unie (EU) over Nederland over wederzijdse erkenning van straffen en maatregelen binnen de Europese Unie (EU). Hij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 9th round of mutual evaluations on mutual recognition legal instruments in the field of deprivation or restriction of liberty The Netherlands

  Het rapport evalueert  de toepassing van 4 Europese kaderbesluiten in Nederland over wederzijdse erkenning van straffen en maatregelen binnen de Europese Unie (EU). Het rapport beschrijft de Nederlandse implementatiewetten, de inrichting van de procedures, de bevoegdheden van de betrokken autoriteiten en de rechten van de verdediging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over maategelen naar aanleiding van IBO Jeugdcriminaliteit

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over maatregelen die hij op korte termijn wil nemen voor de  instroom (preventie), doorstroom en uitstroom (recidivevermindering) van het verblijf in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s). Aanleiding was het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Jeugdcriminaliteit 'Werken aan een effectievere detentie van jeugdigen' van 11 oktober 2022. Hij verwacht dat hij het onderzoek en zijn beleidsreactie daarop in februari 2023 naar de Kamer kan sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over maategelen naar aanleiding van IBO Jeugdcriminaliteit

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gesprek met medewerkers Reclassering Nederland

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over het gesprek met de algemeen directeur van Reclassering Nederland (RN). Aanleiding voor het gesprek was een amendement van Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) over de verharding en de complexere vormen van criminaliteit. Onderwerpen waren onder meer de lopende Cao-onderhandelingen, toegenomen kosten en hoger ziekteverzuim. Daarnaast kwam de werkdruk bij de reclassering aan bod. Ook ging het gesprek over de impact (invloed) van de veranderende reclasseringspopulatie.

  Bekijk document gepubliceerd op