Zoekresultaten  1-10 van de 2.768 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
 • Besluit Woo-verzoek over Kabinetsreactie op rapport Ongekend onrecht

  Besluit op een verzoek om informatie over de inventarisatie van conceptversies van de Kamerbrief met daarin de Kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over Kabinetsreactie op rapport Ongekend onrecht

  Besluit op een verzoek om informatie over de inventarisatie van conceptversies van de Kamerbrief met daarin de Kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingbrief antwoorden vragen COVID-19 onderwijs en kinderopvang, WOO-verzoek, en WRR-rapport Coronascenario’s doordacht

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gratis zwemles voor asielzoekers

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CXLVIII, nr. E - Rapport van de werkgroep zelfevaluatie naar aanleiding van de toeslagenaffaire (2003–2019)

  Rapport van de werkgroep zelfevaluatie naar aanleiding van de toeslagenaffaire (2003-2019); Gewijzigde motie Koole c.s. over onderzoek naar nadere uitwerking van elk van de vijf aanbevelingen van de werkgroep Zelfevaluatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 5. Inclusieve kinderopvang - Kwalitatief onderzoek naar ervaringen van ouders

  Een onderzoek naar het perspectief van ouders van kinderen met extra zorg- en ondersteuningsbehoefte die gebruik (willen) maken van de kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeken kinderopvang

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over 4 onderzoeken die zij heeft laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in het aanbod, behoefte en effecten van kinderopvang. De 4 onderzoeken zijn: Plusopvang in Nederland; Inclusieve kinderopvang; Verkenning meertalige en anderstalige kinderopvang; De effecten van kinderopvang op de cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over wet invorderingsrente

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) geeft antwoord op vragen over de wet invorderingsrente. De staatssecretaris heeft andere vragen over deze wet beantwoord in een nota naar aanleiding van het verslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij Kamerbrief met beleidsreactie evaluatie Wet IKK

  De evaluatie van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht afhandeling schade affaire kinderopvangtoeslag

  Antwoorden van staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) op vragen over het bericht 'Ook poging schadeafhandeling ouders toeslagenaffaire te versnellen vertraagd'. Dit gaat over vaststellingsovereenkomsten in relatie tot de problemen met de kinderopvangtoeslag. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA). 

  Bekijk document gepubliceerd op