Zoekresultaten  1-8 van de 8 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
 • Informatiedocument Kinderopvang & Covid-19 (versie 21 juli 2022)

  Begin juli hebben de kinderopvang en het onderwijs sectorplannen voor de langetermijnstrategie COVID-19 gepresenteerd. Deze plannen voorzien in een viertal scenario’s met maatregelen behorende bij de verschillende stadia van de pandemie. Sectorpartijen BK, BMK, BVOK en BOinK hebben inmiddels voor de eerste twee groene scenario’s een informatiedocument opgesteld. Indien de basisregels gelden zoals opgenomen in scenario 1, dan kan een houder zelf, als de omstandigheden daarom vragen, aanvullend facultatieve maatregelen nemen conform scenario 2. Dit is maatwerk en afhankelijk van de lokale ontwikkelingen en kan dus per locatie verschillen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Staatscourant Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag

  Afschrift van de Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag  de Staatscourant van 20 december 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ministeriële regeling Vermogenstoetsuitzonderingen per 1 januari 2022

  Regeling van de Staatssecretaris van Financiën over overgangsrecht voor de vermogenstoets voor inkomensafhankelijke regelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met een trekkend/varend bestaan in verband met verlenging van de werkingsduur en de aanpassing van de normbedragen voor 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling wijziging Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 vanwege verschillende maatregelen onderwijs en buitenschoolse opvang

  Regeling van de ministers van VWS, JenV en BZK om de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 te wijzigen vanwege fysiek onderwijs in heropende onderwijsinstellingen en verlenging van de verzwaarde maatregelen voor het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst van geregistreerde certificaten EHBO kinderopvang

  De volgende certificaten zijn aangewezen als passende kwalificatie voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen:

 • Register EHBO-certificaten gastouderopvang (publicatie Staatscourant 27 maart 2015)

  De onderstaande certificaten van de daarbij genoemde instellingen zijn opgenomen in Register EHBO-certificaten gastouderopvang:  a. Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis; b. Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert; c. Acute Zorg bij kinderen van NIKTA; d. Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA; e. Eerstehulpverlener van NIKTA; f. Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert; g. Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV; h. Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis, en  i. Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

  Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van tot uitvoering van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

  Bekijk document gepubliceerd op