Zoekresultaten  1-10 van de 1.934 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Klimaatveranderingverwijder
 • Kamerbrief over tussenrapportage Expertteam Energiesysteem (ETES) 2050

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de tussenrapportage van het Expertteam Energiesysteem (ETES) 2050 over de ontwikkeling van een outlook voor het Nationaal Plan Energiesysteem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied

  Minister Van der Wal-Zeggelink informeert de Tweede Kamer over de voortgang bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hierin komen de belangen van boeren, natuur, water en klimaat samen met het oog op een vitaal platteland. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak RvS

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de integrale aanpak voor het landelijk gebied. Ook gaat de minister in op de opvolging van de zogenoemde 'Porthos-uitspraak' door de Raad van State (RvS). De Eerste Kamer heeft een eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak RvS

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over VSO verslag Milieuraad 28 juni 2022

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) sturen de Tweede Kamer het verslag van het schriftelijk overleg (VSO) met de Tweede Kamer over het verslag van de Milieuraad van 28 juni 2022 in Brussel. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwikkeling productiekosten klimaatvriendelijke wat

  Rapport van TNO. Het rapport geeft inzicht in de ontwikkeling van de prijs van waterstof in de periode tot 2030. Doel van deze studie is om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van deproductiekosten van hernieuwbare waterstof tot 2030, met een doorkijk naar 2050.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2022259905.3 TNO rapport invulling RFNBO subdoelstellingen

  Rapport van TNO. Het rapport bevat scenarios's voor de inzet van Renewable Fuels of Non-Biological Origin (RFNBO) in transport onder de verneiuwde de Renewable Energy Directive (REDIII) van de Europese Commissie (EC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische Verkenning Waterstof in Mobiliteit 2030

  De Strategische Verkenning geeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een handelingskader voor de uitvoering van de afspraken over waterstof in mobiliteit uit het Klimaatakkoord van 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van begrotingsbehandeling EZK

  Minister Adriaansens (EZK), minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geven antwoord op vragen van Tweede Kamerleden naar aanleiding van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) bieden de Tweede Kamer het rapport `Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1` aan.

  Bekijk document gepubliceerd op