Zoekresultaten  1-20 van de 330 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Zorginstellingenverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over de grote zorgen over de zorg in de Achterhoek

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de grote zorgen over de zorg in de Achterhoek. De vragen zijn gesteld door het lid Van Haga (Groep Van Haga).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over samenwerking en mededinging in de zorg

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe koers van de Nederlandse gezondheidszorg. Een nieuwe koers is nodig om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg niet alleen in stand te houden, maar ook duurzaam te verbeteren voor onze toekomst. Het accent in deze brief ligt op zorg vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versterking van de positie van patiënten en cliënten binnen het zorgsysteem en voorhang regeling tot verstrekking van instellingssubsidie aan patiënten- en gehandicaptenorganisatie

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de bredere ontwikkelingen op het gebied van de patiënten- en gehandicaptenbeweging en de ondersteuning van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. De minister informeert de Kamer ook over de nieuwe subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (subsidieregeling PGO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over integraal uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het uitvoeringsplan Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg. Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen om duurzame plannen uit te voeren. Met de Green Deal zet de Nederlandse zorg een belangrijke stap naar verduurzaming. Kamerbrief over integraal uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg (PDF | 2 pagina's | 92 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de Groene GGZ

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de Groene GGZ. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over de Groene GGZ (PDF | 3 pagina's | 168 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op advies 'Verduurzaming van hulpmiddelen in de zorg'

  Minister Kuipers (VWS) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) sturen de Tweede Kamer een reactie op het advies van de Gezondheidsraad 'Verduurzaming van hulpmiddelen in de zorg'. Kamerbrief met reactie op advies 'Verduurzaming van hulpmiddelen in de zorg' (PDF | 9 pagina's | 511 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over uitstel presentatie Green Deal Duurzame Zorg 3.0

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het uitstel van de presentatie van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over uitstel presentatie Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (PDF | 4 pagina's | 183 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verduurzaming van de zorg

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de verduurzaming van de zorg. Kamerbrief over verduurzaming van de zorg (PDF | 9 pagina's | 628 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief evaluatie Green Deal zorg

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de Green Deal als instrument bij het verduurzamen van zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief verduurzaming zorgsector

  Minister Van Rijn meldt de resultaten van een onderzoek naar de kosten van de energietransitie voor de zorgsector. Ook gaat hij in op de aandacht voor verduurzaming binnen zorgopleidingen. Kamerbrief verduurzaming zorgsector (PDF | 5 pagina's | 261 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering Urgenda-vonnis

  Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de aanvullende maatregelen die worden genomen om aan het Urgenda-vonnis te voldoen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over best practices die verspilling van geneesmiddelen voorkomen

  Minister Van Ark bericht de Tweede Kamer over de best practices ter voorkoming van verspilling van geneesmiddelen. Kamerbrief over best practices die verspilling van geneesmiddelen voorkomen (PDF | 7 pagina's | 408 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over een plantaardig voedingsaanbod in ziekenhuizen

  Staatssecretaris Blokhuis beantwiordt vragen over de beschikbaarheid van een plantaardige voedingsaanbod in ziekenhuizen. Beantwoording Kamervragen over een plantaardig voedingsaanbod in ziekenhuizen (PDF | 3 pagina's | 160 kB)  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over arbeidsmarkt zorg: herstel na moeilijke jaren

  Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (beiden VWS) informeren de Tweede kamer over de stand van zaken op de arbeidsmarkt voor de zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief inzake Afwijzing aanvraag BIG registratie onder artikel 34 voor MBO-4 medisch pedicure

  Minister Schippers (VWS) stuurt een brief naar de Tweede Kamer over de afwijzing van een aanvraag voor BIG registratie onder artikel 34 voor de mbo-opleiding medisch pedicure niveau 4, ingediend door de Nederlandse Maatschappij Medisch Voetzorgverleners (NMMV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief over rapport Inspelen op veranderingen in de zorg

  Minister Schippers (VWS) stuurt een brief naar de Tweede Kamer over het rapport Inspelen op veranderingen in de zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbeidsmarkt en opleidingen zorgsector

  Arbeidsmarkt en opleidingen zorgsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de wijziging van de subsidieregeling stageplaatsen zorg II in verband met verlenging werkingsduur en actualisering

  Minister Schippers (VWS) stuurt een brief aan de Tweede Kamer bij de conceptregeling, houdende de wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II in verband met verlenging van de werkingsduur en actualisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over regiebehandelaarschap van de orthopedagoog generalist

  Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over regiebehandelaarschap van de orthopedagoog generalist.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over capaciteitsplan 2016, deelrapport 1

  Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het Capaciteitsplan 2016, deelrapport 1. Dit rapport is uitgebracht door het Capaciteitsorgaan voor de medische en en tandheelkundige vervolgopleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op