Zoekresultaten  1-20 van de 180 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Zorginstellingenverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Kamerbrief over uitvoering Urgenda-vonnis

  Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de aanvullende maatregelen die worden genomen om aan het Urgenda-vonnis te voldoen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over besluiten resterende adviezen COVID-19

  Minister Kuipers (VWS), minister Van Gennip (SZW) en minister Adriaansens (EZK) informeren de Tweede Kamer over de besluiten naar aanleiding van de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT), het Bestuurlijke Afstemmingsoverleg (BAO), het Maatschappelijk Impact Team (MIT) en uitvoeringspartners. De ministers informeren de Tweede Kamer ook over de consequenties van deze besluiten. Daarnaast gaat deze brief ook in op het advies van OMT-Vaccinatie (OMT-V) en het advies van het RIVM over Caribisch Nederland. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Kabinetsreactie op het rapport ‘Coronascenario’s doordacht Handreiking voor noodzakelijke keuzes’, en het MIT-advies ‘Fit voor het najaar’

  Minister Kuipers (VWS), minister Adriaansens (EZK) en minister Van Gennip (SZW) sturen de Eerste en Tweede Kamer de Kabinetsreactie op het rapport ‘Coronascenario’s doordacht Handreiking voor noodzakelijke keuzes’, en het MIT-advies ‘Fit voor het najaar’. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen Eerste Kamer over langetermijnaanpak COVID-19

  Minister Kuipers (VWS), minister Adriaansens (EZK) en minister Van Gennip (SZW) geven antwoord op vragen over de langetermijnaanpak COVID-19. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks en PvdA, D66 en PvdD hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over langetermijnaanpak COVID-19

  Minister Kuipers (VWS), minister Adriaansens (EZK) en minister Van Gennip (SZW) bieden de Tweede en Eerste Kamer een brief aan over de aanpak van COVID-19 (het coronavirus) op de lange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op zelfevaluatie Fieldlab Evenementen en ontwikkelingen coronasteunregelingen evenementen

  Minister Adriaansens (EZK) deelt de reactie van het kabinet op de zelfevaluatie van Fieldlab Evenementen met de Tweede Kamer. De minister gaat ook in op enkele ontwikkelingen in de Tijdelijke subsidieregeling evenementen 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over intrekken van wetsvoorstel Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19

  Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over intrekken van wetsvoorstel Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19. Het wetsvoorstel had als doel via telecommunicatiedata inzicht te krijgen in de verspreiding van het novel coronavirus als gevolg van bewegingen van personen en daarop vervolgens te kunnen sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Langetermijnvisie coronasteun

  Nota bij Kamerbrief over langetermijnvisie coronasteun.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over langetermijnvisie coronasteun

  Minister Adriaansens (EZK), minister Van Gennip (SZW), minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), minister Kaag (Financiën) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) bieden de Tweede Kamer de langetermijnvisie op de coronasteun aan. Daarbij gaan zij in op de langetermijnvisie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over onduidelijke communicatie bij meerdaagse (zakelijke) evenementen

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord vragen over onduidelijke communicatie over meerdaagse (zakelijke) evenementen. Het Tweede Kamerlid De Jong (D66) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de Garantieregeling voor evenementen

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de Garantieregeling voor evenementen. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid De Jong (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over tijdelijke subsidieregeling evenementengarantie 2022

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe evenementenregeling Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22). Dit is een samenvoeging van de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) en de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). Ook gaat zij in op de evaluatie van Fieldlabs Evenementen en stuurt deze evalutatie mee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over gesprek met bedrijfsleven over gevolgen corona

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht "Rutte gaat in gesprek met bedrijfsleven over toenemende 'ellende'". De Tweede Kamerleden Amhaouch, Palland en Van Dijk (allen CDA) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de aankoop van 11,6 miljoen mondkapjes bij DSM als compensatie voor het niet afgeven van een garantie aan DSM

  Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt vragen over de aankoop van 11,6 miljoen mondkapjes bij DSM als compensatie voor het niet afgeven van een garantie aan DSM. De vragen zijn van het lid Pouw-Verweij (JA21).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervragen over de berichten 'Epidemioloog haalt uit RIVM-conclusies over windmolens deugen niet' en 'RIVM verzweeg invloed windlobby op positieve rapporten'

  Minister Jetten (EZK Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de berichten 'Epidemioloog haalt uit: ‘RIVM-conclusies over windmolens deugen niet’' en 'RIVM verzweeg invloed windlobby op positieve rapporten'. De vragen zijn gesteld door het lid Kops (PVV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over steunpakket in het eerste kwartaal van 2022

  Minister Blok (EZK), minister Hoekstra (Financiën), staatssecretaris Wiersma (SZW) en staatssecretaris Vijlbrief (Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst) informeren de Tweede Kamer over het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022. Het kabinet komt uiterlijk in maart 2022 ook met een visie op de aanpak van coronasteun op de (middel)lange termijn. Een gelijke brief is tevens naar de Eerste Kamer verzonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting 9e Incidentele Suppletoire Begroting EZK 2021

  Toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (9e incidentele suppletoire begroting inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij rapport Ondernemen in 2021 - Onderzoek naar ondernemerschap en de impact van corona

  Minister Blok (EZK) biedt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Ondernemen in 2021 - Onderzoek naar ondernemerschap en de impact van corona' van de Kamer van Koophandel aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen over het gebrek aan duurzaam herstel uit de coronacrisis

  Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) geeft antwoord op vragen over het gebrek aan duurzaam herstel uit de coronacrisis. De vragen zijn gesteld door de leden Teunissen en Van Raan (beiden PvdD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoeringsbesluit Recovery and Resilience Facility (RRF) voor Malta

  Minister Hoekstra van Financiën en minister Blok (EZK) sturen de Tweede Kamer het Uitvoeringsbesluit Recovery and Resilience Facility (RRF) voor Malta.

  Bekijk document gepubliceerd op