Zoekresultaten  1-10 van de 589 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Zorginstellingenverwijder
Thema: Klimaatveranderingverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Aanbiedingsbrief bij eindrapport 'Keuzewijzer Klimaat en Energie' van de onafhankelijke formatiewerkgroep Klimaat en Energie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer het eindrapport 'Keuzewijzer Klimaat en Energie' van de onafhankelijke formatiewerkgroep Klimaat en Energie aan.

 • Kamerbrief over uitvoering Urgenda-vonnis

  Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de aanvullende maatregelen die worden genomen om aan het Urgenda-vonnis te voldoen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift appreciatie IPCC-rapporten

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Eerste Kamer een afschrift van de kabinetsreactie op 2 rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties.

 • Kamerbrief over contouren Klimaatplan 2024

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer een brief die de inhoudelijke elementen van het Klimaatplan beschrijft en zet op de agenda richting de Tweede Kamer en de samenleving wat het demissionaire kabinet beschouwt als de hoofdzaken voor de gedachtevorming en de besluitvorming over het Klimaatplan.

 • Antwoorden op Kamervragen over Green Deal Industrial Plan

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de antwoorden op nadere vragen over het Green Deal Industrial Plan. Eerste Kamerleden hebben de vragen gesteld.

 • Kamerbrief reactie op onderzoeken klimaatvriendelijk gedrag

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) reageert op 2 rapporten over onderzoek naar klimaatvriendelijk gedrag. Het 1e rapport gaat over de effecten van een verbod op fossiele reclames. Het 2e rapport gaat over anders consumeren. Met deze brief komt de minister toezeggingen aan de Tweede Kamer na.

 • Kamerbrief over monitor financiële participatie hernieuwbaar op land 2023

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de 4e monitor over de financiële participatie hernieuwbare energie op land.

 • Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel implementatie aanpassingen emissiehandelssysteem

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn 2023/959, richtlijn 2023/958 en verordening 2023/957 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 mei 2023 met het oog op aanpassingen van het emissiehandelssysteem op het terrein van broeikasgasinstallaties en luchtvaart en een uitbreiding naar scheepvaart en brandstofleveranciers.

 • Antwoorden op Kamervragen over uitstoot internetgebruik

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Het internet is vervuilender dan de luchtvaart, met dank aan alle mails, crypto's, videogesprekken, streams en de cloud’. De Tweede Kamerleden Bontenbal en Slootweg (beiden CDA) hebben deze vragen gesteld.

 • Antwoorden op Kamervragen over artikel 'Yara tekent voor 1,5 megaton CO₂-reductie in 2030'

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt haar antwoorden op vragen over het artikel 'Yara tekent voor 1,5 megaton CO₂-reductie in 2030'. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden n Thijssen (PvdA) en Kröger (GL).