Zoekresultaten  1-10 van de 180 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Zorginstellingenverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Kamerbrief over uitvoering Urgenda-vonnis

  Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de aanvullende maatregelen die worden genomen om aan het Urgenda-vonnis te voldoen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over besluiten resterende adviezen COVID-19

  Minister Kuipers (VWS), minister Van Gennip (SZW) en minister Adriaansens (EZK) informeren de Tweede Kamer over de besluiten naar aanleiding van de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT), het Bestuurlijke Afstemmingsoverleg (BAO), het Maatschappelijk Impact Team (MIT) en uitvoeringspartners. De ministers informeren de Tweede Kamer ook over de consequenties van deze besluiten. Daarnaast gaat deze brief ook in op het advies van OMT-Vaccinatie (OMT-V) en het advies van het RIVM over Caribisch Nederland. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Kabinetsreactie op het rapport ‘Coronascenario’s doordacht Handreiking voor noodzakelijke keuzes’, en het MIT-advies ‘Fit voor het najaar’

  Minister Kuipers (VWS), minister Adriaansens (EZK) en minister Van Gennip (SZW) sturen de Eerste en Tweede Kamer de Kabinetsreactie op het rapport ‘Coronascenario’s doordacht Handreiking voor noodzakelijke keuzes’, en het MIT-advies ‘Fit voor het najaar’. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen Eerste Kamer over langetermijnaanpak COVID-19

  Minister Kuipers (VWS), minister Adriaansens (EZK) en minister Van Gennip (SZW) geven antwoord op vragen over de langetermijnaanpak COVID-19. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks en PvdA, D66 en PvdD hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over langetermijnaanpak COVID-19

  Minister Kuipers (VWS), minister Adriaansens (EZK) en minister Van Gennip (SZW) bieden de Tweede en Eerste Kamer een brief aan over de aanpak van COVID-19 (het coronavirus) op de lange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op zelfevaluatie Fieldlab Evenementen en ontwikkelingen coronasteunregelingen evenementen

  Minister Adriaansens (EZK) deelt de reactie van het kabinet op de zelfevaluatie van Fieldlab Evenementen met de Tweede Kamer. De minister gaat ook in op enkele ontwikkelingen in de Tijdelijke subsidieregeling evenementen 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over intrekken van wetsvoorstel Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19

  Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over intrekken van wetsvoorstel Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19. Het wetsvoorstel had als doel via telecommunicatiedata inzicht te krijgen in de verspreiding van het novel coronavirus als gevolg van bewegingen van personen en daarop vervolgens te kunnen sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Langetermijnvisie coronasteun

  Nota bij Kamerbrief over langetermijnvisie coronasteun.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over langetermijnvisie coronasteun

  Minister Adriaansens (EZK), minister Van Gennip (SZW), minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), minister Kaag (Financiën) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) bieden de Tweede Kamer de langetermijnvisie op de coronasteun aan. Daarbij gaan zij in op de langetermijnvisie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over onduidelijke communicatie bij meerdaagse (zakelijke) evenementen

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord vragen over onduidelijke communicatie over meerdaagse (zakelijke) evenementen. Het Tweede Kamerlid De Jong (D66) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op