Zoekresultaten  1-10 van de 304 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Zorginstellingenverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Kamerbrief over besluiten resterende adviezen COVID-19

  Minister Kuipers (VWS), minister Van Gennip (SZW) en minister Adriaansens (EZK) informeren de Tweede Kamer over de besluiten naar aanleiding van de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT), het Bestuurlijke Afstemmingsoverleg (BAO), het Maatschappelijk Impact Team (MIT) en uitvoeringspartners. De ministers informeren de Tweede Kamer ook over de consequenties van deze besluiten. Daarnaast gaat deze brief ook in op het advies van OMT-Vaccinatie (OMT-V) en het advies van het RIVM over Caribisch Nederland. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies n.a.v. 2e OMT-V COVID-19

  Het advies van het Outbreak Management Team Vaccinatie (OMT-V) over een revaccinatie tegen SARS-CoV-2 in het voorjaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering Urgenda-vonnis

  Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de aanvullende maatregelen die worden genomen om aan het Urgenda-vonnis te voldoen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Kabinetsreactie op het rapport ‘Coronascenario’s doordacht Handreiking voor noodzakelijke keuzes’, en het MIT-advies ‘Fit voor het najaar’

  Minister Kuipers (VWS), minister Adriaansens (EZK) en minister Van Gennip (SZW) sturen de Eerste en Tweede Kamer de Kabinetsreactie op het rapport ‘Coronascenario’s doordacht Handreiking voor noodzakelijke keuzes’, en het MIT-advies ‘Fit voor het najaar’. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie op het rapport ‘Coronascenario’s doordacht Handreiking voor noodzakelijke keuzes’, en het MIT-advies ‘Fit voor het najaar’

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen Eerste Kamer over langetermijnaanpak COVID-19

  Minister Kuipers (VWS), minister Adriaansens (EZK) en minister Van Gennip (SZW) geven antwoord op vragen over de langetermijnaanpak COVID-19. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks en PvdA, D66 en PvdD hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen Eerste Kamer over langetermijnaanpak COVID-19

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samen houden we Nederland open

  Brochure met adviezen en maatregelen om Nederland open te kunnen houden ondanks een mogelijke opleving van het coronavirus, en/of als van het virus nieuwe varianten ontstaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over langetermijnaanpak COVID-19

  Minister Kuipers (VWS), minister Adriaansens (EZK) en minister Van Gennip (SZW) bieden de Tweede en Eerste Kamer een brief aan over de aanpak van COVID-19 (het coronavirus) op de lange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • RT-advies Maatregelenladder

  Advies van het Responsteam (RT) COVID-19 over de maatregelen per sector op basis van de epidemiologische situatie ten aanzien van het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op