Zoekresultaten  1-20 van de 510 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Zorginstellingenverwijder
 • Jaarimpressie Duurzame Zorg

  In de 'Jaarimpressie Duurzame Zorg' staat een overzicht van gebeurtenissen met betrekking tot het verduurzaming van de zorg. De jaarimpressie is gemaakt door het Programma Duurzame Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in opdracht van de regiegroep Duurzame Zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over uitstel presentatie Green Deal Duurzame Zorg 3.0

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het uitstel van de presentatie van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervragen over uitstel presentatie Green Deal Duurzame Zorg 3.0

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Green Deal Samen werken aan duurzame zorg

  Green Deal naar zorg met minimale impact op klimaat, milieu en leefomgeving in 2050.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verduurzaming van de zorg

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de verduurzaming van de zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over verduurzaming van de zorg

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meetinstrument ToekomstProef

  Stichting Eten+Welzijn, MVO Nederland en Nevi hebben in opdracht van het ministerie van VWS een Community of Practice 'duurzame voeding in de zorg' opgericht. Deze Communities of Practice hebben een praktisch instrument opgeleverd waarmee de relevante aspecten van duurzame voeding in de zorg goed gemeten kunnen worden.  Dit instrument is een onderdeel van de campagne ToekomstProef.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindadvies Monitoren Duurzame Zorg

  Onderzoek om meer inzicht in de Green Deal Duurzame Zorg en inzicht in de grootste drijvers van milieubelasting, de bruikbaarheid van bestaande indicatoren, het doel van een monitor en een advies over hoe een monitor (door)ontwikkeld kan worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure Plastic Diabetes Soep van Diabetes+

  Diabetes+ zet zich in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met type 1 diabetes en alle schillen eromheen. Maar ook voor het milieu. Met deze brochure vraagt Diabetes+ aandacht voor duurzaamheid bij diabetes. Zij wonnen o.a. de publieksprijs van Meest Duurzame Zorgidee 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planetary Health: een handreiking voor onderwijsimplementatie in universitaire zorgopleidingen

  Deze handreiking biedt de opleidingsdirecties, universitair docenten en onderwijsmakers van de 8 grootste universitaire zorgopleidingen in Nederland een overzicht van hoe Planetary Health onderwijs geïmplementeerd kan worden in het curriculum.

 • Planetary Health: een handreiking voor onderwijsimplementatie in universitaire zorgopleidingen - handreiking-planetary-health.pdf

  Deze handreiking biedt de opleidingsdirecties, universitair docenten en onderwijsmakers van de 8 grootste universitaire zorgopleidingen in Nederland een overzicht van hoe Planetary Health onderwijs geïmplementeerd kan worden in het curriculum.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planetary Health: een handreiking voor onderwijsimplementatie in universitaire zorgopleidingen - Synopsis ter presentatie

  Deze handreiking biedt de opleidingsdirecties, universitair docenten en onderwijsmakers van de 8 grootste universitaire zorgopleidingen in Nederland een overzicht van hoe Planetary Health onderwijs geïmplementeerd kan worden in het curriculum.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie duurzaamheid in universitaire opleidingen in de gezondheidszorg

  Onderzoek naar de huidige plaats van duurzaamheid in universitaire opleidingen in de gezondheidszorg, hoeveel draagvlak er bestaat om die plaats te vergroten, of daar al plannen voor zijn, en welke inspanningen en randvoorwaarden hiervoor nodig zijn van welke partij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief evaluatie Green Deal zorg

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de Green Deal als instrument bij het verduurzamen van zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarimpressie Programma Duurzame Zorg 2021

  In de jaarimpressie kijkt het Programma Duurzame Zorg terug op het jaar 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Commitment COP 26 | Nederland

  Het Verenigd Koninkrijk heeft in de aanloop naar de internationale klimaatconferentie in Glasgow begin november 2021 (COP26) een initiatief gelanceerd waarbij aan bewindslieden van volksgezondheid wereldwijd is gevraagd om een commitment aan te gaan op het bevorderen van duurzame en klimaatresistente gezondheidszorg. De minister en staatssecretaris van VWS steunen dit initiatief met commitments. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Green Deal Duurzame Zorg

  Dit rapport beschrijft op welke manier de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 bijdraagt aan het verduurzamen van de gezondheidszorg en welke aanbevelingen voor de toekomst hieruit zijn af te leiden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verduurzamingspilots programma Klimaatneutraal en Circulair inkopen in de zorg 2019-2021 - Stappenplan pilot Afvalscheiding PMD

  Vanuit de Green Deal Duurzame zorg is er een aantal deelprojecten uitgevoerd. In het kader van de ‘pijlers’ CO2-reductie in de zorg en Circulair werken zijn er drie verduurzamingspilots uitgevoerd met (kennis)partners, leveranciers en leden (zorginstellingen, ziekenhuizen). Deze pilots zijn onderdeel van het programma Klimaatneutraal en Circulair inkopen in de zorg 2019-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verduurzamingspilots programma Klimaatneutraal en Circulair inkopen in de zorg 2019-2021 - Pilot Duurzaam beheer en onderhoud

  Vanuit de Green Deal Duurzame zorg is er een aantal deelprojecten uitgevoerd. In het kader van de ‘pijlers’ CO2-reductie in de zorg en Circulair werken zijn er drie verduurzamingspilots uitgevoerd met (kennis)partners, leveranciers en leden (zorginstellingen, ziekenhuizen). Deze pilots zijn onderdeel van het programma Klimaatneutraal en Circulair inkopen in de zorg 2019-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verduurzamingspilots programma Klimaatneutraal en Circulair inkopen in de zorg 2019-2021

  Vanuit de Green Deal Duurzame zorg is er een aantal deelprojecten uitgevoerd. In het kader van de ‘pijlers’ CO2-reductie in de zorg en Circulair werken zijn er drie verduurzamingspilots uitgevoerd met (kennis)partners, leveranciers en leden (zorginstellingen, ziekenhuizen). Deze pilots zijn onderdeel van het programma Klimaatneutraal en Circulair inkopen in de zorg 2019-2021.