Zoekresultaten  1-10 van de 336 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Zorginstellingenverwijder
 • Kamerbrief met reactie op verzoek over kapitaallasten met uitsplitsing in cure en care

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) reageert op een verzoek om een brief over het onderwerp kapitaallasten met een uitsplitsing naar de Cure en de Care. De vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het verzoek ingediend.

 • Kamerbrief over spoedverzoek verlenging werkingsduur Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020-2023

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de conceptregeling met wijziging van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020-2023 door verlenging van de werkingsduur.

 • Kamerbrief stand van zaken ic-capaciteit

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de ic-capaciteit.

 • Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit, houdende uitvoering van de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Besluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

 • Kamerbrief over Nieuwbouw BIG-register

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de Nieuwbouw van het BIG-register. Er komt een nieuw systeem voor het BIG-register, omdat gebleken is dat modernisering van het oude systeem geen duurzame oplossing is.

 • Antwoorden op Kamervragen over Capaciteitsplan 2024-2027

  Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en minister Dijkgraaf (OCW) geven antwoord op vragen over het Capaciteitsplan 2024-2027. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

 • Kamerbrief over samenwerking en mededinging in de zorg

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe koers van de Nederlandse gezondheidszorg. Een nieuwe koers is nodig om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg niet alleen in stand te houden, maar ook duurzaam te verbeteren voor onze toekomst. Het accent in deze brief ligt op zorg vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de grote zorgen over de zorg in de Achterhoek

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de grote zorgen over de zorg in de Achterhoek. De vragen zijn gesteld door het lid Van Haga (Groep Van Haga).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versterking van de positie van patiënten en cliënten binnen het zorgsysteem en voorhang regeling tot verstrekking van instellingssubsidie aan patiënten- en gehandicaptenorganisatie

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de bredere ontwikkelingen op het gebied van de patiënten- en gehandicaptenbeweging en de ondersteuning van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. De minister informeert de Kamer ook over de nieuwe subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (subsidieregeling PGO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over integraal uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het uitvoeringsplan Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg. Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen om duurzame plannen uit te voeren. Met de Green Deal zet de Nederlandse zorg een belangrijke stap naar verduurzaming.

  Bekijk document gepubliceerd op