Zoekresultaten  1-10 van de 516 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Zorginstellingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over Capaciteitsplan 2024-2027

  Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en minister Dijkgraaf (OCW) geven antwoord op vragen over het Capaciteitsplan 2024-2027. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

 • Verdeelplan 2024 medische vervolgopleidingen

  Overzicht van de verdeling voor 2024 van medische vervolgopleidingen over verschillende medische instellingen.

 • Antwoorden op Kamervragen over de grote zorgen over de zorg in de Achterhoek

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de grote zorgen over de zorg in de Achterhoek. De vragen zijn gesteld door het lid Van Haga (Groep Van Haga).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over samenwerking en mededinging in de zorg

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe koers van de Nederlandse gezondheidszorg. Een nieuwe koers is nodig om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg niet alleen in stand te houden, maar ook duurzaam te verbeteren voor onze toekomst. Het accent in deze brief ligt op zorg vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervragen over de grote zorgen over de zorg in de Achterhoek

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over samenwerking en mededinging in de zorg

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versterking van de positie van patiënten en cliënten binnen het zorgsysteem en voorhang regeling tot verstrekking van instellingssubsidie aan patiënten- en gehandicaptenorganisatie

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de bredere ontwikkelingen op het gebied van de patiënten- en gehandicaptenbeweging en de ondersteuning van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. De minister informeert de Kamer ook over de nieuwe subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (subsidieregeling PGO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over integraal uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het uitvoeringsplan Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg. Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen om duurzame plannen uit te voeren. Met de Green Deal zet de Nederlandse zorg een belangrijke stap naar verduurzaming. Kamerbrief over integraal uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg (PDF | 2 pagina's | 92 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over integraal uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over integraal uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Green Deal - Zó Werken we Samen aan Duurzame Zorg

  Rapport over de plannen van verschillende organisaties, waaronder het ministerie van VWS, voor verduurzaming van de zorg.  Green Deal - Zó Werken we Samen aan Duurzame Zorg (PDF | 36 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op