Zoekresultaten  1-10 van de 3.045 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Zorginstellingenverwijder
Thema: Zorgverzekeringenverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit, houdende uitvoering van de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Besluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

 • Kamerbrief over Nieuwbouw BIG-register

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de Nieuwbouw van het BIG-register. Er komt een nieuw systeem voor het BIG-register, omdat gebleken is dat modernisering van het oude systeem geen duurzame oplossing is.

 • Antwoorden op Kamervragen over Capaciteitsplan 2024-2027

  Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en minister Dijkgraaf (OCW) geven antwoord op vragen over het Capaciteitsplan 2024-2027. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

 • Besluit van 12 september 2023, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over samenwerking en mededinging in de zorg

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe koers van de Nederlandse gezondheidszorg. Een nieuwe koers is nodig om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg niet alleen in stand te houden, maar ook duurzaam te verbeteren voor onze toekomst. Het accent in deze brief ligt op zorg vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over samenwerking en mededinging in de zorg

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording kamervragen over het bericht “Patiënt te snel naar ziekenhuis”

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van de Kamerleden Wolbert (PvdA) en Bouwmeester (PvdA) over het bericht Patiënt te snel naar ziekenhuis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies commissie macrobeheersinstrument

  Adviesrapport van de commissie Baarsma over een alternatief voor het macrobeheersinstrument om de uitgaven voor medisch-specialistische zorg en curatieve geestelijke gezondheidszorg beheersbaar te houden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ZN-alternatief macrobeheersinstrument

  Alternatief voorstel van Zorgverzekering Nederland over de omgang met overschrijdingen. 

  Bekijk document gepubliceerd op