Zoekresultaten  1-10 van de 1.925 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
 • Antwoord op Kamervraag over verbod Duitse overheid van Microsoft 365 op scholen

  Ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoord op de vraag over het bericht dat de Duitse overheid het gebruik van Microsoft 365 op scholen heeft verboden vanwege zorgen over de privacy van leerlingen. De vaste commissie voor OCW heeft de vraag gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervragen over de onderwijsbevoegdheid voor de lerarenopleidingen ITEPS en ITESS

  De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op Kamervragen over de onderwijsbevoegdheid voor de lerarenopleidingen ITEPS (International Teacher Education for Primary Schools) en ITESS (International Teacher Education for Secondary Schools). De Tweede Kamerleden Van der Molen en Peters (beiden CDA) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief primair en voortgezet onderwijs en maatschappelijke diensttijd

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op verschillende thema’s op het gebied van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast geeft hij een update over verschillende aangenomen moties en toezeggingen. Tot slot stuurt hij de Kamer diverse onderzoeken en jaarrapportages. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het initiatief Agora Underground

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs)  geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het Roermondse initiatief 'Agora Underground' om een digitale school te beginnen. Het Tweede Kamerlid Paul (VVD) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het voorlopig verslag over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs. Hij kreeg het verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief memorie van antwoord Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs. Daarnaast stuurt hij een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over jaarverslag CvTE 2021

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Eerste Kamer over het jaarverslag 2021 van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Dit verslag is eerder naar de Tweede Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EK Kamerbrief Jaarwerkplan 2023 Inspectie van het Onderwijs

  De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Eerste en Tweede Kamer het ontwerp jaarwerkplan 2023 van de Inspectie van het Onderwijs. Zij gaan daarbij in op de verdere procedure. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Kamerbrief Jaarwerkplan 2023 Inspectie van het Onderwijs

  De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Eerste en Tweede Kamer het ontwerp jaarwerkplan 2023 van de Inspectie van het Onderwijs. Zij gaan daarbij in op de verdere procedure. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over asielkinderen op de wachtlijst voor onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Honderden asielkinderen op wachtlijst voor onderwijs, Den Haag wil hulp van kabinet'. De Tweede Kamerleden Van Meenen en Podt (beiden D66) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op