Zoekresultaten  1-10 van de 545 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
 • Het pre-COOL cohort tot en met groep 8

  Het rapport doet verslag van het pre-COOL onderzoek. Dit is een longitudinaal onderzoek naar de effecten van voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve). Het onderzoek is gestart in 2009.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Onderwijs 3e voortgangsrapportage

  De rapportage blikt terug op de uitvoering en opbrengsten van het programma Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het schooljaar en studiejaar 2021/2022. NP Onderwijs is een programma om vertragingen door corona in de leergroei en ontwikkeling van leerlingen en studenten te herstellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vertraging in de leergroei in het basisonderwijs na twee en een half jaar covid-19-crisis

  Rapport van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Het rapport gaat over onderzoek naar de leergroei van leerlingen in het basisonderwijs. Dit naar aanleiding van de verstoring van het reguliere onderwijs door de COVID-19-crisis in 2020, 2021 en 2022. Het rapport geeft een beeld van de ontwikkeling in de leergroei op de gebieden 'begrijpend lezen', 'spelling', en 'rekenen-wiskunde'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Jaarwerkplan 2023

  Concept van het jaarwerkplan 2023 van de Inspectie van het Onderwijs. Het jaarplan beschrijft de onderzoekskaders van de inspectie in 2023 voor de basisvaardigheden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs: Derde meting in het funderend onderwijs

  Het rapport blikt terug op de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2021-2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Netherlands - Country Note

  De Engelstalige notitie geeft cijfers over het Nederlandse onderwijs in 2019-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Education at a Glance 2022 OECD Indicators

  Jaarlijkse rapportage van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor het jaar 2022. Het rapport bevat gegevens over onder andere de structuur, financiën en prestaties van het onderwijs in de OESO-landen. Het geeft informatie over de positie van het Nederlandse onderwijsstelsel in vergelijking met andere landen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mulier Instituut - Inventarisatie meerwaarde ALO-opgeleide vakleerkracht

  Het Mulier Instituut onderzoekt de invloed van de inzet van een vakleerkracht op de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en daardoor op de ontwikkeling van de leerlingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022-2023 (voortgezet) speciaal onderwijs versie per 1 augustus 2022

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022-2023 voor toezicht op voorschoolse educatie en primair onderwijs

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op de voorschoolse educatie en het basisonderwijs. Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op