Zoekresultaten  1-10 van de 60 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
 • Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 (heropening basis- en voortgezet onderwijs)

  Regeling om de Tijdelijke Regeling maatregelen COVID-19 te wijzigen vanwege de heropening van het basis- en voortgezet onderwijs en de buitenschoolse opvang per 10 januari 2022. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot indeplaatsstelling

  Besluit tot indeplaatsstelling gemeenteraad Westland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit register onderwijsdeelnemers

  Ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 27 augustus 2018 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO

  Besluit van 27 augustus 2018 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het aanpassen van de groeiregeling en van het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit wijziging bekostiging godsdienstonderwijs openbare scholen

  Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC in verband met de bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit over onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot openbaarmaking resultaten rekentoets 2015

  De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft besloten om de resultaten van de rekentoets in het voortgezet onderwijs over 2015 per school, vestiging en afdeling (schoolsoort) openbaar te maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit experiment regelluwe scholen PO/VO

  Besluit houdende vaststelling van regels omtrent experimenten met regelluwe scholen in het primair- en voortgezet onderwijs (Besluit experiment regelluwe scholen po/vo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit Wijziging besluit bekostiging WPO in verband met formulier ouderverklaring gewichtenregeling

  Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO. Dit in verband met het verplichte gebruik van het formulier ouderverklaring bij het vaststellen van het gewicht van leerlingen in het kader van de gewichtenregeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsbesluit PO

  Besluit over de centrale eindtoets of andere eindtoetsen in het primair onderwijs, over een leerling- en onderwijsvolgsysteem in het primair onderwijs en over toelating van leerlingen tot het voortgezet onderwijs (Toetsbesluit PO).

  Bekijk document gepubliceerd op