Zoekresultaten  1-10 van de 23 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
 • Ontwerpbesluit Wijziging besluit bekostiging WPO in verband met formulier ouderverklaring gewichtenregeling

  Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO. Dit in verband met het verplichte gebruik van het formulier ouderverklaring bij het vaststellen van het gewicht van leerlingen in het kader van de gewichtenregeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Staatscourant over stichtingsaanvraag Tjalling Koopmans-college Harderwijk

  Besluit van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) over de stichtingsaanvraag van het Tjalling Koopmans-college in Harderwijk. Dit besluit verscheen op 31 juli 2018 in de Staatscourant.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen WEC

  Besluit van 24 september 2013 tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen WEC en het Onderwijskundig besluit WEC in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 (heropening basis- en voortgezet onderwijs)

  Regeling om de Tijdelijke Regeling maatregelen COVID-19 te wijzigen vanwege de heropening van het basis- en voortgezet onderwijs en de buitenschoolse opvang per 10 januari 2022. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van het Besluit instelling evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit instelling evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC

  Besluit van 4 mei 2010, nr. 10.000268 houdende vaststelling van regels omtrent het gebruik van persoonsgebonden nummers in het primair, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO, het Besluit bekostiging WEC, het Bekostigingsbesluit W.V.O. en het Besluit leerlinggebonden financiering in verband met onder meer de invoering van het persoonsgebonden nummer en wijziging van de aanvullende bekostiging in verband met groei (Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot indeplaatsstelling

  Besluit tot indeplaatsstelling gemeenteraad Westland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit register onderwijsdeelnemers

  Ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 27 augustus 2018 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO

  Besluit van 27 augustus 2018 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het aanpassen van de groeiregeling en van het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit wijziging bekostiging godsdienstonderwijs openbare scholen

  Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC in verband met de bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen.

  Bekijk document gepubliceerd op