Zoekresultaten  1-10 van de 64 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
 • Afschrift Begeleidende brief aan bestuur ISA Aanwijzing wegens wanbeheer

  Afschrift van de begeleidende brief van minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) aan het bestuur van de Stichting Islamitische School Amsterdam (ISA). De brief gaat over de definitieve aanwijzing aan het bestuur. De aanwijzing gaat over het versterken van het bestuur met 3 toezichthoudende bestuursleden en over het aftreden van de huidige voorzitter.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift aanbiedingsbrief Tweede Kamer Onderzoekskaders 2022 IvhO met verslagen van de Ringen en Evaluatie Initiatiefwet Bisschop c.s.

  Afschrift van de brief van minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) aan de Tweede Kamer over de onderzoekskaders 2022 van de Inspectie van het Onderwijs. Daarbij gaan zij in op de evaluatie Initiatiefwet van het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) en anderen en de evaluatie Experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie. Ook informeren zij de Kamer over een wijziging van de onderzoekskaders in 2023 bij de standaard basisvaardigheden en maatregelen. Ten slotte gaan zij in op kortere hersteltermijnen die de inspectie zal hanteren en de aanpassing van de beleidsregel over sanctionering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief Ringen 1 en 2 Antwoorden inspectie op vragen concept Onderzoekskaders

  De Inspectie voor het Onderwijs beantwoordt vragen uit de consultatie in het Ringenoverleg van de concept Onderzoekskaders in de versie per 1 augustus 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief Ringen 1 en 2 Antwoorden inspectie op vragen concept Onderzoekskaders

  De Inspectie voor het Onderwijs beantwoordt vragen uit de consultatie in het Ringenoverleg van de concept Onderzoekskaders in de versie per 1 augustus 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Reactie op uw brief d.d. 30 mei 2022 over het masterplan basisvaardigheden

  Afschrift van de brief van minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) aan Onderwijs Ontwikkeling Nederland. De brief gaat over de organisatie van de basisteams, de ondersteuningsbehoefte van scholen en de verkenning van een keurmerk bij het masterplan basisvaardigheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e advies Platform Perspectief Jongeren

  Het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) geeft een 2e advies over de invoering en effecten van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Het NP Onderwijs is een programma voor het inhalen van onderwijsachterstanden door corona. Het gaat om het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie brief G5 - Prioriteit in ambities coalitieakkoord

  Afschrift van de reactie van minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) op de brief van G5 Bestuurlijk Overleg. De brief ging over de prioriteit bij de ambities van het coalitietakkoord. Het gaat daarbij om samenwerking tussen de schoolbesturen in de 5 grote steden (G5).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van de AP aan de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

  Afschrift van de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan minister Van Engelshoven (OCW) over het advies aan SURF en SIVON over Google G Suite for Education. Dit heet nu Google Workspace for Education.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan besturen,schoolleiders en leraren Aankondiging helpdesk NationaalbProgramma Onderwijs

  Afschrift van de brief van minister Slob (OCW) aan besturen, schoolleiders en leraren over de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van de AP aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

  Afschrift van de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan minister Slob (OCW) over het advies aan SURF en SIVON over Google G Suite for Education. Dit heet nu Google Workspace for Education.

  Bekijk document gepubliceerd op