Zoekresultaten  1-9 van de 9 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
Organisatie: Ministerie van Algemene Zakenverwijder
 • Vertraging in de leergroei in het basisonderwijs na anderhalf jaar COVID-19-crisis

  Rapport over de leergroei van leerlingen in het primair onderwijs (PO) naar aanleiding van de 2 schoolsluitingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie. Het geeft een beeld van de ontwikkeling in de leergroei in vaardigheidsscores op de domeinen: begrijpend lezen, spelling, en rekenen-wiskunde. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs

  Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op het onderwijs. Het omvat het waarderingskader voor de beoordeling en waardering en omschrijft de werkwijze daarvoor. Dit is de versie voor de voorschoolse educatie en het basisonderwijs (pirmair onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief rapportage Landelijk Coƶrdinatieteam Ventilatie op Scholen

  Minister Slob stuurt een brief aan de Tweede Kamer bij de eindrapportage 'Beeld van ventilatie op scholen in het funderend onderwijs in Nederland'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de huisvesting nieuwe islamitische basisschool Al Arqam in Utrecht

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) geeft de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen leden Beertema, Wilders en De Graaf (allen PVV) over het bericht dat de gemeente Utrecht voornemens is een vorderingsbesluit in te zetten om basisschool de Klimroos te verplichten klaslokalen beschikbaar te stellen aan de nieuwe islamitische basisschool Al Arqam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voor- en vroegschoolse educatie: onderzoeksresultaten over effectiviteit

  Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over voor- en vroegschoolse educatie: onderzoeksresultaten over effectiviteit. Kamerbrief voor- en vroegschoolse educatie: onderzoeksresultaten over effectiviteit (PDF | 8 pagina's | 198 kB)  

 • Kamerbrief inzake verslag schriftelijke overleg OJCS-Raad 22 en 23 mei 2018

  Minister Van Engelshoven (OCW) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van het schriftelijk overleg van de Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport van 22 en 23 mei 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief toezegging onderzoek Engels in het bao

  Uitstelbrief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de toezegging aan de Tweede Kamer om nader onderzoek te laten doen naar de te van Engels in het basisonderwijs, de kwaliteit daarvan en de vraag of er voldoende leraren zijn om engels geven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over kinderporno op computer leraar basisschool

  Vragen van het lid Van der Steur (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over kinderporno op de computer bij leraar basisschool.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vragen over vertrekkende leerlingen van basisschool De Spelelier in Boxtel

  Vragen van het Kamerlid Elias (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over vertrekkende leerlingen van openbare basisschool De Spelelier in Boxtel.

  Bekijk document gepubliceerd op