Zoekresultaten  1-10 van de 7.481 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over vertrouwen in lokaal bestuur

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het vertrouwen in het lokale bestuur. Het Tweede Kamerlid Bushoff (PvdA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over karakter en moment Provinciale Statenverkiezingen

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het karakter en het moment van de Provinciale Statenverkiezingen. Het Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief verbreding takenpakket Rijksvastgoedbedrijf

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe opdracht aan het Rijksvastgoedbedrijf. Hiermee wordt de ambitie versterkt om rijksvastgoed (gronden en gebouwen) te benutten voor maatschappelijke doelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openstelling burgemeestersvacature Hoeksche Waard

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Hoeksche Waard (circa 88.800 inwoners), vacant sinds 15 maart 2022.

 • Aandachtspunten voor hertelling

  Overzicht van vragen met antwoorden bij de aandachtspunten in het geval van een hertelling van uitgebrachte stemmen bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen in maart 2023. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openstelling burgemeestersvacature Bloemendaal

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Bloemendaal (circa 23.800 inwoners), vacant per 6 september 2023.

 • Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij 'Privaatrechtelijke samenwerking door decentrale overheden'

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij 'Privaatrechtelijke samenwerking door decentrale overheden'

  Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer de handreiking 'Privaatrechtelijke samenwerking door decentrale overheden: Handreiking voor decentrale volksvertegenwoordigers'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over departementale kaarten

  Besluit op een verzoek om informatie over departementale kaarten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over departementale kaarten - Besluit

  Besluit op een verzoek om informatie over departementale kaarten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op