Zoekresultaten  1-10 van de 15 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Gratis maakt nog niet goed(koop)

  Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over het evaluatierapport over de Wet Gratis Schoolboeken

  Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer zijn belangrijkste bevindingen uit het evaluatierapport van de Wet Gratis Schoolboeken (WGS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over monitor Techniekpact 2016

  De ministers Kamp (EZ), Bussemaker (OCW) en Asscher (SZW) en staatssecretaris Dekker (OCW) sturen de Tweede Kamer de tweede editie van de monitor Techniekpact en de derde voortgangsrapportage Techniekpact.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Koersvast

  Aanbevelingen van de Commissie Breimer over de verdere versterking van de bèta-disciplines natuur- en scheikunde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs

  Deze informatie gaat over de btw-heffing bij publiek-private samenwerking. In deze informatie worden de btw-regels uitgelegd, zodat u een eerste inschatting kunt maken van de gevolgen voor de heffing van btw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitorverslag 2014-2015 - Regeling regionaal investeringsfonds mbo

  Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) is een subsidieregeling van het ministerie van OCW die loopt van 2014 tot en met 2021. Met deze regeling wordt beoogd de aansluiting van het onderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Nationaal Techniekpact 2020

  Aanbiedingsbrief van de ministers Kamp (EZ), Asscher (SZW), Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer bij Nationaal Techniekpact 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie implementatie Wetenschap en Techniek PO en VO 2012-2015

  Evaluatie over implementatie Wetenschap en Techniek in primair onderwijs en voortgezet onderwijs over de periode 2012 tot en met 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Facts & Figures Bètatechniek 2016

  Deze monitor Techniekpact 2016 geeft inzicht in de ontwikkelingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief effectmeting programma Smaaklessen

  Brief staatssecretaris Bleker (EL&I) over de start van de effectmeting naar het educatieve programma Smaaklessen. Smaaklessen is een educatief programma voor de basisschool, gericht op het interesseren van kinderen voor voedsel via het aspect smaak.

  Bekijk document gepubliceerd op