Zoekresultaten  1-50 van de 617 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Migratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Afschrift Brief Uitvraag (nood)opvang

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Van der Burg (JenV) aan gemeenten. De brief bevat een oproep om (nood)opvangplekken beschikbaar te stellen. Het gaat daarbij in het bijzonder om ongeregistreerde asielzoekers en alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMV’s).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift brief aan gemeenten Uitvraag nood opvang

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan gemeenten met een oproep om  (nood)opvangplekken beschikbaar te stellen. Het gaat daarbij in het bijzonder om ongeregistreerde asielzoekers en alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMV’s).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij bij afschrift brief aan gemeenten Uitvraag nood opvang

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde agenda JBZ Raad 28 september 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij geannoteerde agenda JBZ Raad 28 september 2023

  Minister Yesilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JbZ). Deze vindt plaats op 28 september 2023 in Brussel. Daarbij informern zij de Kamer over de Nederlandse inzet bij het hervestigingsprogramma en humanitaire toelatingsprogramma van de Europese Unie (EU).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota over EU Hervestigingsprogramma

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda van de extra ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

  Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JbZ). Deze vindt plaats op 28 september 2023 in Brussel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over alleenstaande minderjarige asielzoekers in noodopvang en crisisnoodopvang

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoord op vragen over ;alleenstaande minderjarige asielzoekers in de noodopvang en crisisnoodopvang. Het Tweede Kamerlid Ceder (ChristenUnie) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op WODC rapport over rondreizende amvs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op rapport VWN over asielzoekers in de noodopvang

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Gevlucht en vergeten?' van VluchtelingenWerk Nederland (VWN). Het rapport gaat over de leefomstandigheden van asielzoekers in de (crisis)noodopvang. Hij geeft zijn beleidsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport VWN over asielzoekers in de noodopvang

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gevlucht en vergeten?

  Rapport van VluchtelingenWerk Nederland (VWN). Het rapport gaat over de leefomstandigheden van asielzoekers in de (crisis)noodopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • I have nothing to lose Nomadic unaccompanied minors in Europe

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport onderzoekt de kenmerken van de doelgroep van rondreizende alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Het gaat in op de onderliggende redenen voor hun rondreisgedrag en op de (multi-) problematiek die zij ondervinden. Daarnaast bespreekt het de maatregelen die andere Europese landen treffen voor de begeleiding en zorg voor deze doelgroep.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op WODC rapport over rondreizende amvs

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'I have nothing to lose' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Hij geeft zijn beleidsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over ontslagen bij Zeeuwse politie na grensoverschrijdend gedrag

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Ontslagen bij de Zeeuwse politie na grensoverschrijdend gedrag' en de aanpak van de leidinggevenden. Het Tweede Kamerlid Azarkan (DENK) had de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Het wetsvoorstel gaat over de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad). Deze vond plaats op 20 en 21 juli 2023 te Logroño in Spanje.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het Verslag Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op het verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Het wetsvoorstel gaat over de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan. Hij kreeg het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad). Deze vond plaats op 20 en 21 juli 2023 te Logroño in Spanje.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat Bulgarije Nederlandse en Oostenrijkse douane-experts uitnodigt

  Staatssecretaris  Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Bulgaria will invite Dutch and Austrian customs experts to help secure Schengen entry'. Het Tweede Kamerlid Koekkoek (Volt) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de toepassing van artikel 1F in het vreemdelingenbeleid

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over het weigeren van verblijfsvergunningen op grond van artikel 1F in het vreemdelingenbeleid. Het Tweede Kamerlid Ceder (ChristenUnie) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de komst van azc op vakantiepark De Lindenberg in Holten

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over de komst van een asielzoekerscentrum (azc) op vakantiepark De Lindenberg in Holten. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het terugtrekken van Frontex uit Griekenland

  Staatssecretaris  Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'E.U. Border Agency Considers Pulling Out of Greece Over Migrant Abuse'. Het Tweede Kamerlid Koekkoek (Volt) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat buitenlandse investeerders straks geen visum meer krijgen

  Staatssecretaris  Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Buitenlandse investeerders krijgen straks geen visum meer: 'Doodzonde voor het ecosysteem''. Het Tweede Kamerlid Eppink (JA21) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over bericht dat moskee infiltrant aan de slag gaat bij politie

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Omstreden moskee-infiltrant gaat bij politie aan de slag met discriminatie en uitsluiting: 'Zorgwekkend''. Het Tweede Kamerlid Azarkan (DENK) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gevolgen Europese Migratie en Asielpact voor Nederlandse wetgeving

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Eerste Kamer over de gevolgen van de ontwerpverordeningen Asielprocedureverordening en de Verordening asiel- en migratiebeheer van de Europese Unie (EU) voor de Nederlandse wetgeving. Hij doet dit op verzoek van de Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Wetgevende voorstellen en stand van zaken Asielprocedureverordening en de Verordening asiel- en migratiebehee

  Bijlage bij de Kamerbrief over gevolgen Europese Migratie en Asielpact voor Nederlandse wetgeving. De bijlage geeft een korte beschrijving van de 8 wetgevende voorstellen en stand van zaken van het onderhandelingsproces van de ontwerpverordeningen Asielprocedureverordening en de Verordening asiel- en migratiebeheer van de Europese Unie (EU).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het voortduren van het gebrekkige onderwijsaanbod voor kinderen in asielopvangvoorzieningen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van antwoorden op eerder Kamervragen over het gebrekkige onderwijsaanbod voor kinderen in asielopvangvoorzieningen. De Tweede Kamerleden Kröger en Westerveld (beiden GroenLinks) en Piri (PvdA) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over herbeoordeling veilige landen van herkomst Ghana en Senegal

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van de herbeoordelingen van Ghana en Senegal als veilige landen van herkomst. De herbeoordelingen vinden plaats om de 2 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Landeninformatie Ghana en Senegal 15 juni 2023

  De bijlage gaat over de uitkomst van de herbeoordelingen van Ghana en Senegal als veilige landen van herkomst. De herbeoordelingen vinden plaats om de 2 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over herbeoordeling veilige landen van herkomst Ghana en Senegal

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over gebrekkige onderwijsaanbod voor kinderen in asielopvangvoorzieningen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoord op vragen over het gebrekkige onderwijsaanbod voor kinderen in asielopvangvoorzieningen. De Tweede Kamerleden Kröger (GroenLinks) en Piri (PvdA) hebben de vragen gesteld. Antwoorden Kamervragen over gebrekkige onderwijsaanbod voor kinderen in asielopvangvoorzieningen (PDF | 4 pagina's | 184 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over brief voorzitter Europese Commissie van 20 maart 2023

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van de brief van de voorzitter van de Europese Commissie (EC) van 20 maart 2023. De brief ging over de voortgang van maatregelen op het gebied van migratie en grensbeheer. De Eerste Kamerfractie van de PVV had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over Kamerbrief over Italiaanse Dublinzaken van 23 mei 2023

  Staatssecretaris  Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over de brief van de staatssecretaris van 23 mei 2023 over Italiaanse Dublinzaken. Het Tweede Kamerlid Dassen (Volt) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het ombouwen van ziekenhuizen tot asielwalhalla s

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht over de komst van asielzoekers naar het lege Tergooi-ziekenhuis in Blaricum. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over verwaarlozing asielkinderen in luxe hotel

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Asielkinderen verwaarloosd in luxe hotel: ‘Criminelen staan gewoon voor de deur’'. Het Tweede Kamerlid Kuzu (DENK) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het migratiepakket

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen overhet pakket maatregelen om grip te krijgen op arbeidsmigratie, studiemigratie en asielmigratie. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (Omtzigt) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vertalingen voorbeeldbrief aankondiging beëindiging opvang en verstrekkingen derdelanders uit Oekraïne - Arabische vertaling voorbeeldbrief aankondiging beëindiging opvang en verstrekkingen derdelanders uit Oekraïne

  Hier vindt u vertalingen van een voorbeeld van de brief van gemeenten aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Dit zijn personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Het Nederlandstalige origineel van de brief is hier te vinden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vertalingen voorbeeldbrief aankondiging beëindiging opvang en verstrekkingen derdelanders uit Oekraïne - Russische vertaling voorbeeldbrief aankondiging beëindiging opvang en verstrekkingen derdelanders uit Oekraïne

  Hier vindt u vertalingen van een voorbeeld van de brief van gemeenten aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Dit zijn personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Het Nederlandstalige origineel van de brief is hier te vinden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vertalingen voorbeeldbrief aankondiging beëindiging opvang en verstrekkingen derdelanders uit Oekraïne

  Hier vindt u vertalingen van een voorbeeld van de brief van gemeenten aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Dit zijn personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Het Nederlandstalige origineel van de brief is hier te vinden.

 • Vertalingen voorbeeldbrief aankondiging beëindiging opvang en verstrekkingen derdelanders uit Oekraïne - Engelse vertaling voorbeeldbrief aankondiging beëindiging opvang en verstrekkingen derdelanders uit Oekraïne

  Hier vindt u vertalingen van een voorbeeld van de brief van gemeenten aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Dit zijn personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Het Nederlandstalige origineel van de brief is hier te vinden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vertalingen voorbeeldbrief aankondiging beëindiging opvang en verstrekkingen derdelanders uit Oekraïne - Oekraïense vertaling voorbeeldbrief aankondiging beëindiging opvang en verstrekkingen derdelanders uit Oekraïne

  Hier vindt u vertalingen van een voorbeeld van de brief van gemeenten aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Dit zijn personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Het Nederlandstalige origineel van de brief is hier te vinden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gevlucht uit Oekraïne, maar niet de Oekraïense nationaliteit?

  Flyer van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De flyer geeft informatie aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Het gaat om  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorbeeldbrief aankondiging beëindiging opvang en verstrekkingen

  Het document bevat een voorbeeld van de brief van gemeenten aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Dat zijn personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Er zijn ook vertalingen van deze brief in het Nederlands, Engels, Oekraïens, Russisch en Arabisch.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Information for host households of refugees from the Ukraine

  Engelstalig document voor gasthuishoudens die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Het document geeft informatie over de gevolgen van de beëindiging van de tijdelijke bescherming onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Hierbij gaat het om personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne (derdelanders), die zich vóór 19 juli 2022 hebben ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Jaarbrief Terugkeer 2022

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer de Jaarbrief terugkeer vreemdelingen 2022 van de Inspectie voor Justitie en Veiligheid. De Inspectie rapporteert hiermee over haar oordeel over de voorbereiding en begeleiding van terugkeer van vreemdelingen naar hun herkomstland of een ander land van bestendig verblijf in 2022. De staatssecretaris gaat in op de rapportage en op de conclusies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Questions & answers derdelanders Oekraïne

  Het document geeft antwoorden op vragen over de beëindiging van de tijdelijke bescherming voor derdelanders. Het gaat om  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofddocument informatiepakket derdelanders uit Oekraïne

  Hoofddocument van het 'informatiepakket derdelanders uit Oekraïne' dat staatssecretaris Van der Burg (JenV) heeft gestuurd aan de gemeenten. Het informatiepakket informeert de gemeenten over de gevolgen van de beëindiging van de tijdelijke bescherming onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Het gaat om personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne (derdelanders), die zich vóór 19 juli 2022 hebben ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wederhoortabel Jaarbrief Terugkeer 2022 DVO

  Wederhoortabel van de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O). DV&O reageert hierin op de Jaarbrief terugkeer vreemdelingen 2022 van de Inspectie voor Justitie en Veiligheid. De Inspectie rapporteert in de brief over haar oordeel over de voorbereiding en begeleiding van terugkeer van vreemdelingen naar hun herkomstland of een ander land van bestendig verblijf in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op