Zoekresultaten  1-50 van de 2.960 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Migratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Aanbiedingsbrief bij afschrift brief aan gemeenten Uitvraag nood opvang

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan gemeenten met een oproep om  (nood)opvangplekken beschikbaar te stellen. Het gaat daarbij in het bijzonder om ongeregistreerde asielzoekers en alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMV’s).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij geannoteerde agenda JBZ Raad 28 september 2023

  Minister Yesilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JbZ). Deze vindt plaats op 28 september 2023 in Brussel. Daarbij informern zij de Kamer over de Nederlandse inzet bij het hervestigingsprogramma en humanitaire toelatingsprogramma van de Europese Unie (EU).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over alleenstaande minderjarige asielzoekers in noodopvang en crisisnoodopvang

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoord op vragen over ;alleenstaande minderjarige asielzoekers in de noodopvang en crisisnoodopvang. Het Tweede Kamerlid Ceder (ChristenUnie) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op rapport VWN over asielzoekers in de noodopvang

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Gevlucht en vergeten?' van VluchtelingenWerk Nederland (VWN). Het rapport gaat over de leefomstandigheden van asielzoekers in de (crisis)noodopvang. Hij geeft zijn beleidsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op WODC rapport over rondreizende amvs

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'I have nothing to lose' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Hij geeft zijn beleidsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over ontslagen bij Zeeuwse politie na grensoverschrijdend gedrag

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Ontslagen bij de Zeeuwse politie na grensoverschrijdend gedrag' en de aanpak van de leidinggevenden. Het Tweede Kamerlid Azarkan (DENK) had de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Het wetsvoorstel gaat over de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat Bulgarije Nederlandse en Oostenrijkse douane-experts uitnodigt

  Staatssecretaris  Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Bulgaria will invite Dutch and Austrian customs experts to help secure Schengen entry'. Het Tweede Kamerlid Koekkoek (Volt) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de toepassing van artikel 1F in het vreemdelingenbeleid

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over het weigeren van verblijfsvergunningen op grond van artikel 1F in het vreemdelingenbeleid. Het Tweede Kamerlid Ceder (ChristenUnie) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de komst van azc op vakantiepark De Lindenberg in Holten

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over de komst van een asielzoekerscentrum (azc) op vakantiepark De Lindenberg in Holten. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het terugtrekken van Frontex uit Griekenland

  Staatssecretaris  Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'E.U. Border Agency Considers Pulling Out of Greece Over Migrant Abuse'. Het Tweede Kamerlid Koekkoek (Volt) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat buitenlandse investeerders straks geen visum meer krijgen

  Staatssecretaris  Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Buitenlandse investeerders krijgen straks geen visum meer: 'Doodzonde voor het ecosysteem''. Het Tweede Kamerlid Eppink (JA21) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over bericht dat moskee infiltrant aan de slag gaat bij politie

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Omstreden moskee-infiltrant gaat bij politie aan de slag met discriminatie en uitsluiting: 'Zorgwekkend''. Het Tweede Kamerlid Azarkan (DENK) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gevolgen Europese Migratie en Asielpact voor Nederlandse wetgeving

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Eerste Kamer over de gevolgen van de ontwerpverordeningen Asielprocedureverordening en de Verordening asiel- en migratiebeheer van de Europese Unie (EU) voor de Nederlandse wetgeving. Hij doet dit op verzoek van de Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het voortduren van het gebrekkige onderwijsaanbod voor kinderen in asielopvangvoorzieningen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van antwoorden op eerder Kamervragen over het gebrekkige onderwijsaanbod voor kinderen in asielopvangvoorzieningen. De Tweede Kamerleden Kröger en Westerveld (beiden GroenLinks) en Piri (PvdA) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over herbeoordeling veilige landen van herkomst Ghana en Senegal

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van de herbeoordelingen van Ghana en Senegal als veilige landen van herkomst. De herbeoordelingen vinden plaats om de 2 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over gebrekkige onderwijsaanbod voor kinderen in asielopvangvoorzieningen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoord op vragen over het gebrekkige onderwijsaanbod voor kinderen in asielopvangvoorzieningen. De Tweede Kamerleden Kröger (GroenLinks) en Piri (PvdA) hebben de vragen gesteld. Antwoorden Kamervragen over gebrekkige onderwijsaanbod voor kinderen in asielopvangvoorzieningen (PDF | 4 pagina's | 184 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over brief voorzitter Europese Commissie van 20 maart 2023

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van de brief van de voorzitter van de Europese Commissie (EC) van 20 maart 2023. De brief ging over de voortgang van maatregelen op het gebied van migratie en grensbeheer. De Eerste Kamerfractie van de PVV had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over Kamerbrief over Italiaanse Dublinzaken van 23 mei 2023

  Staatssecretaris  Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over de brief van de staatssecretaris van 23 mei 2023 over Italiaanse Dublinzaken. Het Tweede Kamerlid Dassen (Volt) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het ombouwen van ziekenhuizen tot asielwalhalla s

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht over de komst van asielzoekers naar het lege Tergooi-ziekenhuis in Blaricum. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over verwaarlozing asielkinderen in luxe hotel

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Asielkinderen verwaarloosd in luxe hotel: ‘Criminelen staan gewoon voor de deur’'. Het Tweede Kamerlid Kuzu (DENK) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het migratiepakket

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen overhet pakket maatregelen om grip te krijgen op arbeidsmigratie, studiemigratie en asielmigratie. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (Omtzigt) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Jaarbrief Terugkeer 2022

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer de Jaarbrief terugkeer vreemdelingen 2022 van de Inspectie voor Justitie en Veiligheid. De Inspectie rapporteert hiermee over haar oordeel over de voorbereiding en begeleiding van terugkeer van vreemdelingen naar hun herkomstland of een ander land van bestendig verblijf in 2022. De staatssecretaris gaat in op de rapportage en op de conclusies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat Jumbo echtpaar stopt met winkel in Maarheeze wegens overlast asielzoekers

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Jumbo-echtpaar is overlast asielzoekers zat en stopt met winkel in Maarheeze'. Het Tweede Kamerlid Van den Brink (CDA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij informatiepakket derdelanders Oekraine

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het 'informatiepakket derdelanders uit Oekraïne' dat hij heeft gedeeld met de gemeenten. Het informatiepakket informeert de gemeenten over de gevolgen van de beëindiging van de tijdelijke bescherming van derdelanders onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Het gaat om personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne die zich vóór 19 juli 2022 hebben ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Hij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de overlast van asielzoekers in Maarheeze

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving over de gevolgen van de overlast van asielzoekers in Maarheeze. Zoals de sluiting van de Jumbo en de wens van machinisten om het station in Maarheeze over te slaan. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen PvdA over voor racisme veroordeelde agent bij vreemdelingenpolitie

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoord op vragen over een agent die veroordeeld is voor racistische belediging en een functie krijgt bij de vreemdelingenpolitie. Het Tweede Kamerlid Mutluer (PvdA) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen SP over voor racisme veroordeelde agent bij vreemdelingenpolitie

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoord op vragen over een agent die veroordeeld is voor racistische belediging en een functie krijgt bij de vreemdelingenpolitie. De Tweede Kamerleden Leijten en Van Nispen (beiden SP) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het alleen schriftelijk beoordelen van asielaanvragen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoord op schriftelijke vragen over het alleen schriftelijk beoordelen van asielaanvragen. De Tweede Kamerleden Brekelmans (VVD) en Peters (CDA) hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken IND en rapport over migratieketen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de IND wat betreft maatregelen over instroom en doorstroom van asielaanvragen. De brief gaat ook over een update over de veranderopgave migratie, die voortkomt uit het onderzoek naar het functioneren van de asiel- en migratieketen als geheel en naar de IND als onderdeel van de keten. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over algemeen ambtsbericht over de Palestijnse gebieden

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over het algemeen ambtsbericht (AAB) over de Palestijnse gebieden. Het AAB geeft aanleiding om bijzonder beleid te beschrijven voor de beoordeling van asielaanvragen van (staatloze) Palestijnen uit de Palestijnse gebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de dood van een 3 maanden oude baby in het aanmeldcentrum Ter Apel

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoord op schriftelijke vragen over de dood van een 3 maanden oude baby in het aanmeldcentrum Ter Apel. De Tweede Kamerleden Kröger (GroenLinks) en Piri (PvdA) hebben de vragen gesteld.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief stukken Bewindspersonenoverleggen migratie

  Minister Yeşilgöz (JenV) stuurt de stukken die ambtelijk zijn ingebracht voor de bewindspersonenoverleggen over migratie naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gegevensdeling 1F IND en OM

  Minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (JenV) (beiden JenV) informeren de Tweede Kamer over het wetsgevingstraject voor gegevensdeling tussen het Openbaar Ministerie (OM) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over 1F-dossiers. Dit in verband met de aanpak van internationale georganiseerde misdaad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over herbeoordeling veilige landen van herkomst Albanie Noord Macedonie en Montenegro

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van de herbeoordelingen van Albanië, Montenegro en Noord-Macedonië als veilige landen van herkomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Het wetsvoorstel gaat over een grondslag voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het gebrek aan opvangplekken

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Nederland stevent af op een 'maatschappelijk ontwrichtende' asielcrisis. Alle mogelijke manieren om die af te wenden, lijken uitgeput'. De Tweede Kamerleden Piri (PvdA) en Kröger (GroenLinks) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brief over verhindering om biologische moeder te weerzien door Nederlandse overheid

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op verzoek van de Tweede Kamer op een brief over de vermeende verhindering om een biologische moeder te weerzien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over overdracht van medische dossiers asielzoekers

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de Tweede Kamerleden Kröger (GroenLinks) en Piri (PvdA). De motie verzocht om informatie over tijdige en naadloze overdracht van medische dossiers van asielzoekers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over asielbeleid en migratiebeleid

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over landeninformatie over Algerije, de financiering van IND en COA, de heroriëntatie op het asielbeleid en het asielstelsel, het terugkeerondersteuningsbeleid ,de Wet arbeid Vreemdelingen en de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Beleidsreactie bij het WODC incidentenoverzicht 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleidswijziging definitie medische noodsituatie naar aanleiding van arrest HvJEU

  Staatsseretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de wijziging van de definitie 'medische noodsituatie' bij  uitstel van vertrek voor vreemdelingen om medische redenen. Aanleiding is het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) van 22 november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie bij het WODC incidentenoverzicht 2022 asielzoekers

  Staatssecetaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Incidenten en misdrijven door bewoners van COA- en crisisnoodopvanglocaties 2017–2022' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport gaat over onderzoek naar overlast en criminaliteit door asielzoekers in de periode 2017 –2022. Hij gaat in op de bevindingen uit het rapport en geeft zijn beleidsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op TNO rapport IND risicomodel erkende referenten - TNO AI Oversight Lab Rapportage IND risicomodel

  Staatsseretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de beleidsreactie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op het rapport van TNO over het nieuwe risicomodel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op TNO rapport IND risicomodel erkende referenten - tk-beleidsreactie-tno-rapport-ind-risicomodel-erkende-referenten.pdf

  Staatsseretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de beleidsreactie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op het rapport van TNO over het nieuwe risicomodel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op TNO rapport IND risicomodel erkende referenten

  Staatsseretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de beleidsreactie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op het rapport van TNO over het nieuwe risicomodel.

 • Kamerbrief over besluit en vertrekmoratorium Sudan

  Staatsseretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over het besluit- en vertrekmoratorium voor alle asielzoekers uit Sudan voor de duur van 6 maanden met ingang van 26 juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het geweld bij het AZC in Heemserveen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat er opnieuw een knokpartij is geweest in het asielzoekerscentrum (azc) in Heemserveen. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsreactie op rapport over seksueel geweld in de asielprocedure

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft zijn beleidsreactie op het rapport 'Seksueel geweld: blinde vlek in de asielprocedure?' van Amnesty International Nederland. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang samenwerkingsverband Griekenland

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen van het Grieks - Nederlandse samenwerkingsverband voor structurele verbetering van het voogdijsysteem en de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) in Griekenland.

  Bekijk document gepubliceerd op