Zoekresultaten  1-50 van de 4.086 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Migratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over de te realiseren opvangplekken voor asielzoekers

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) beantwoordt vragen over de te realiseren opvangplekken voor asielzoekers. De vragen zijn van het Kamerlid Podt (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over dringende oproep Asielopvang

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt een brief over de urgente uitvraag voor voorportaal- en doorstroomlocaties (inclusief kleine opvanglocaties). De brief is gericht aan commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij brief over uitvraag voorportaal en doorstroomlocaties

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van een brief over de urgente uitvraag voor voorportaal- en doorstroomlocaties (inclusief kleine opvanglocaties). De brief is gericht aan commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over antisemitische incidenten en bedreigingen in Limburg

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van berichten over antisemitische incidenten in Limburg. Onder meer 2 incidenten over bedreigen en uitschelden van Joodse jongeren. Het Tweede Kamerlid Ellian (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over evaluaties over het onderkennen van signalen van mogelijke betrokkenheid bij terrorisme in de asiel en nareisprocedure

  Minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluaties van signalen van mogelijke betrokkenheid bij terrorisme in de asielprocedure en nareisprocedure. Zij gaan in op de bevindingen en de vervolgstappen naar aanleiding van de evaluaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Weergave systeemcheck

  De systeemcheck gaat over het checken van signalen die duiden op mogelijke betrokkenheid van een asielzoeker of nareiziger bij terrorisme.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen voorstellen verordeningen passagiersgegevens

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op vragen over de BNC -fiches over de Advance Passenger Information ontwerpverordeningen. De Eerste Kamerfracties van Groenlinks, PvdA, D66 en PVV hadden de vragen gesteld

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kerncijfers Asiel en Migratie, april 2023

  Per eind 2021 is de registratie van de vertrek categorieën verbeterd. Hierdoor treedt een trendbreuk op in de categorie indeling van het Keten brede vertrek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda JBZ 8 9 juni 2023

  Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). Deze vindt plaats op 8 en 9 juni 2023 in Luxemburg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage JenV eerste kwartaal 2023

  De kwartaalrapportage bevat een overzicht van de stand van zaken van verschillende wetgevingstrajecten van Justiite en Veiligheid (JenV) in het 1e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij geannoteerde agenda JBZ Raad 8 en 9 juni 2023

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 8 en 9 juni 2023 in Luxemburg. Daarbij informeren zij de Kamer over de Vendôme Groep en de Coalitie Europese landen tegen ondermijning. OOk reageren zij op de mededeling van de Europese Commissie (EC) over het Terugkeerbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde agenda JBZ Raad 8 en 9 juni 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken inschrijving asielzoekers en vergunninghouders in de BRP

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) en staatssecretaris Van Huffelen (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de inschrijving van asielzoekers in de Basisregistratie Personen (BRP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken inschrijving asielzoekers en vergunninghouders in de BRP

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toestemming voor deelname aan technische briefing over Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft toestemming aan enkele ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor het verzorgen van een technische briefing over de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen. Deze vindt plaats op 1 juni 2023. De Tweede Kamer had hierom verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer documenten met regelgeving over het wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling specifieke uitkeringen Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Regeling van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over specifieke uitkeringen voor gemeenten en provincies die het mogelijk maken asielzoekers op te vangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Besluit over regels inzake de uitvoering van de Wet gemeentelijke taak over het mogelijk maken van asielopvangvoorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over doorvertaling Europese asielregelgeving in Nederlandse asielwetgeving

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop Europese asielregelgeving is doorvertaald in Nederlandse asielwetgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de gebrekkige zorg op crisisnoodopvanglocaties

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de reportage 'Het verdienmodel van detacheerder Arts & Specialist: minimale zorg voor asielzoekers tegen maximale winst'. Het Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak actuele situatie asiel op korte termijn

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opgaven opvang en huisvesting Versie 2 mei 2023

  Het document beschrijft de opgave voor opvang en huisvesting per provincie en veiligheidsregio en de realisatie per aangegeven peildatum.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief medeoverheden capaciteitsbesluit en taakstelling huisvesting

  Afschrift van de brief van sStaatssecretaris Van der Burg (JenV) aan commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders. De brief ging over het capaciteitsbesluit van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de verdeling van de asielopvangopgave over de provincies en de taakstelling huisvesting 2023-II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Huisvestingstaakstelling Vergunninghouders

  Het document geeft een overzicht van de huisvestingstaakstelling voor vergunninghouders per provincie en gemeente.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op verzoek delen van onderliggende lagere regelgeving spreidingswet

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op he verzoek van de Tweede Kamer om de onderliggende wetgeving bij de Spreidingswet voor 25 mei 2023 naar de Kamer te sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak actuele situatie asiel op korte termijn

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over aanvullende kortetermijnmaatregelen voor de aanpak van de opvangopgave voor asielzoekers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over overlast en criminaliteit op het AZC in Gilze

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Criminelen in apart azc-gebouw, met drugs, knuppel en messen'. Het Tweede Kamerlid Brekelmans (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het nieuwe Zweedse asiel en terugkeerbeleid

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat de nieuwe rechtse regering in Zweden van plan is om het uitzetbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers fors aan te scherpen. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift brief medeoverheden capaciteitsbesluit asielopvang en taakstelling huisvesting vergunninghouders

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief van 16 mei 2023 aan commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders. De brief ging over het capaciteitsbesluit van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de verdeling van de asielopvangopgave over de provincies en de taakstelling huisvesting 2023-II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Italiaanse Dublinzaken

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over 2 uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS). Deze uitspraken gingen over de EU-Dublinverordening Italië bij 2 asielverzoeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Italiaanse Dublinzaken

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek over uitspraak gerechtshof over gebruik ras en etniciteit bij MTV controles

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op verzoek over uitspraak gerechtshof over gebruik ras en etniciteit bij MTV controles

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) en minister Bruins Slot (BZK) reageren op het verzoek van de Tweede Kamer uit de regeling van werkzaamheden van 14 februari 2023. De Kamer verzocht om een integrale kabinetsreactie op de uitspraak van het gerechtshof in het hoger beroep. Deze ging over het gebruik van ras en etniciteit als indicator in selectiebeslissingen door de Koninklijke Marechaussee (KMar) bij Mobiel Veiligheidscontroles (MTV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het voortduren van het gebrekkige onderwijsaanbod voor kinderen in asielopvangvoorzieningen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van antwoorden op eerder Kamervragen over het gebrekkige onderwijsaanbod voor kinderen in asielopvangvoorzieningen. De Tweede Kamerleden Kröger en Westerveld (beiden GroenLinks) en Piri (PvdA) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het azc in Budel

  Staatssecretaris Van der Burg (Jenv) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat de helft van de omwonenden asielzoekerscentrum (azc) Budel het liefst ziet verdwijnen. De Tweede Kamerleden Van Haga en Smolders (beiden Groep Van Haga) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kerncijfers Asiel en Migratie, maart 2023

  Per eind 2021 is de registratie van de vertrek categorieën verbeterd. Hierdoor treedt een trendbreuk op in de categorie indeling van het Keten brede vertrek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Landenbeleid Nigeria

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de aanpassing van het beleid voor asielzoekers uit Nigeria. Aanleiding is het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) over de situatie in Nigeria. Het ambtsbericht gaat over de periode van april 2021 tot met december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over de stand van zaken uitvoering moties Klaver en Marijnissen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de stand van zaken uitvoering moties Klaver en Marijnissen

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de moties van de Tweede Kamerleden Marijnissen (SP) en Klaver (GroenLinks). Deze gaan over het opruimen van onrechtmatig en onbehoorlijk verwerkte indicatoren die te maken hebben met afkomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang aanpak overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers

  Minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) informeren de Tweede Kamer over de aanpak van overlast door asielzoekers en het voorkomen ervan (preventieve aanpak). Ook reagren zij op op de motie van de Kamerleden Bisschop (SGP) en Petersn(CDA). De motie verzoekt om snelle maatregelen om criminele activiteiten en overlast van asielzoekers uit veilige landen van herkomst en dak- en thuislozen uit Midden- en Oost-Europa tegen te gaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algemeen Ambtsbericht Nigeria

  Ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) over de situatie in Nigeria. Het ambtsbericht gaat over de periode van april 2021 tot met december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Landenbeleid Nigeria

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Landelijke Vreemdelingen Voorziening

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang aanpak overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Terms of Reference voor algemeen ambtsbericht Nigeria

  Afschrift van de brief namens staatssecretaris Van der Burg (JenV) aan de Afdeling Ambtsberichten van de Directie Sub-Sahara Afrika (DAF) van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). De brief gaat over aandachtspunten voor het algemeen ambtsbericht over de algemene situatie in Nigeria.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Landenbeleid Libie

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de aanpassing van het beleid voor asielzoekers  uit Libië. Aanleiding is het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) over de situatie in Libië. Het ambtsbericht gaat over de periode van oktober 2021 tot en met januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Landenbeleid China

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de aanpassing van het beleid voor asielzoekers uit China. Aanleiding is het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) over de situatie in Libië. Het ambtsbericht gaat over de periode van juli 2020 tot en met november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Landenbeleid China

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algemeen Ambstbericht Libie Februari 2023

  Ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) over de situatie in Libië. Het ambtsbericht gaat over de periode van oktober 2021 tot en met januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op