Zoekresultaten  1-10 van de 579 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Migratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over de te realiseren opvangplekken voor asielzoekers

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) beantwoordt vragen over de te realiseren opvangplekken voor asielzoekers. De vragen zijn van het Kamerlid Podt (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over dringende oproep Asielopvang

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt een brief over de urgente uitvraag voor voorportaal- en doorstroomlocaties (inclusief kleine opvanglocaties). De brief is gericht aan commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij brief over uitvraag voorportaal en doorstroomlocaties

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van een brief over de urgente uitvraag voor voorportaal- en doorstroomlocaties (inclusief kleine opvanglocaties). De brief is gericht aan commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over antisemitische incidenten en bedreigingen in Limburg

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van berichten over antisemitische incidenten in Limburg. Onder meer 2 incidenten over bedreigen en uitschelden van Joodse jongeren. Het Tweede Kamerlid Ellian (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over evaluaties over het onderkennen van signalen van mogelijke betrokkenheid bij terrorisme in de asiel en nareisprocedure

  Minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluaties van signalen van mogelijke betrokkenheid bij terrorisme in de asielprocedure en nareisprocedure. Zij gaan in op de bevindingen en de vervolgstappen naar aanleiding van de evaluaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Weergave systeemcheck

  De systeemcheck gaat over het checken van signalen die duiden op mogelijke betrokkenheid van een asielzoeker of nareiziger bij terrorisme.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen voorstellen verordeningen passagiersgegevens

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op vragen over de BNC -fiches over de Advance Passenger Information ontwerpverordeningen. De Eerste Kamerfracties van Groenlinks, PvdA, D66 en PVV hadden de vragen gesteld

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kerncijfers Asiel en Migratie, april 2023

  Per eind 2021 is de registratie van de vertrek categorieën verbeterd. Hierdoor treedt een trendbreuk op in de categorie indeling van het Keten brede vertrek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda JBZ 8 9 juni 2023

  Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). Deze vindt plaats op 8 en 9 juni 2023 in Luxemburg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage JenV eerste kwartaal 2023

  De kwartaalrapportage bevat een overzicht van de stand van zaken van verschillende wetgevingstrajecten van Justiite en Veiligheid (JenV) in het 1e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op