Zoekresultaten  1-50 van de 611 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Gezondheidsrisico'sverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws van SZW 2023-2

  Aanbiedingsbrief van minister Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)  van het Gemeentenieuws van SZW 2023-2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeentenieuws 2023-2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie Staat van Gezond werk

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de publicatie Staat van gezond werk van de Nederlandse Arbeidsinspectie aan.  De Staat van gezond werk maakt het belang van preventie van ongezond werk duidelijk. Het rapport geeft handvatten voor alle partijen die betrokken zijn bij het organiseren en uitvoeren van werkzaamheden, het geven van instructie en het houden van toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding antwoorden vragen voorhang wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving

  Minister Van Gennip (SZW) beantwoordt, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de antwoorden op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de op 24 oktober 2022 ontvangen brief inzake de Voorhang in verband met wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving

  Antwoorden op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de op 24 oktober 2022 ontvangen brief inzake de Voorhang in verband met wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over sociale zekerheid in crisistijd

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) Informeren de Tweede Kamer over de sociale zekerheid in het licht van een volgende (sociaaleconomische) crisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift SER-adviesaanvraag sociaaleconomische gezondheidsverschillen

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van een brief aan de Sociaal-Economische Raad (SER) met het verzoek een advies uit te brengen over gezondheidsbevorderende wijzigingen die in het arbeidsmarktbeleid, binnen het stelsel van sociale zekerheid en binnen het sociaal domein doorgevoerd zouden kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift SER-adviesaanvraag sociaaleconomische gezondheidsverschillen

  Afschrift van een brief aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Omdat gezondheidsproblemen vaak onderdeel zijn van onderliggende problematiek zoals schulden, armoede, laaggeletterdheid of werkloosheid wordt een advies gevraagd dat zich richt op de terreinen waar veel van deze oorzaken samenkomen: het arbeidsmarktbeleid, het stelsel van sociale zekerheid en het sociaal domein.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie Staat van Gezond werk

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over brief over effect van armoede op ziekte

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geven antwoord op vragen over de brief van artsenfederatie KNMG over het effect van armoede op ziekte. De Tweede Kamerleden Bushoff en Kathmann (beiden PvdA) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij vragen vaste commissie SZW over asbest in verband met voorhang wijziging AVB 2005 en Bbl

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die de bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van gezond werk - Het voorkómen van de ongezonde kanten van arbeid

  Dit rapport geeft een beeld van de gevolgen van ongezonde arbeid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over sociale zekerheid in crisistijd

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op bezwaar tegen definitieve berekening NOW 1

  De Tweede Kamer heeft minister Van Gennip (SZW) gevraagd te reageren op een brief over bezwaar tegen de definitieve berekening van NOW 1. Met deze brief reageert de minister op dit verzoek. Kamerbrief reactie op bezwaar tegen definitieve berekening NOW 1 (PDF | 1 pagina | 63 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over brief over effect van armoede op ziekte

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervraag over stand van zaken NOW oktober 2022

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op een (nadere) vraag over de brief ‘Stand van zaken NOW oktober 2022’. NOW staat voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. De Eerste Kamerleden van de CDA-fractie heeft de vraag gesteld.  Antwoord op Kamervraag over stand van zaken NOW oktober 2022 (PDF | 2 pagina's | 119 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoord op Kamervraag over stand van zaken NOW 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoord op Kamervraag over stand van zaken NOW 2022 (PDF | 1 pagina | 683 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief reactie op bezwaar tegen definitieve berekening NOW 1

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief reactie op bezwaar tegen definitieve berekening NOW 1 (PDF | 1 pagina | 713 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang psychosociale arbeidsbelasting

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het meerjarenprogramma Brede Maatschappelijke Samenwerking (BMS) burn-outklachten. Het doel is preventie van burn-outklachten op het gebied van het individu, werk en maatschappij. Kamerbrief over voortgang psychosociale arbeidsbelasting (PDF | 9 pagina's | 449 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over leerlingen praktijkonderwijs en inburgering

  Staatssecretaris Wiersma (SZW) stuurt de Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs (VO-raad), de sectorraden Primair onderwijs (PO), Praktijkonderwijs en Gespecialiseerd onderwijs (GO) een brief over leerlingen in het praktijkonderwijs en inburgering. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de Kamerbrief stand van zaken NOW

  Minister Van Gennip (SZW) beantwoordt vragen over de Kamerbrief stand van zaken NOW van oktober 2022. De vragen zijn van de Kamerleden in de CDAfractie n de Fractie-Nanninga. Beantwoording Kamervragen over de Kamerbrief stand van zaken NOW (PDF | 3 pagina's | 122 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over de Kamerbrief stand van zaken NOW

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over de Kamerbrief stand van zaken NOW (PDF | 1 pagina | 465 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt'. De Tweede Kamerleden Kathmann (PvdA) en Maatoug (GroenLinks) hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt (PDF | 5 pagina's | 258 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang cao-onderhandelingen primair onderwijs

  Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie actieplan ‘Geef kinderen de ruimte’

  Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer met een reactie op het actieplan van sectororganisaties voor het primair onderwijs (PO-raad), sociaal werk (MOgroep) en de Brancheorganisatie Kinderopvang Geef kinderen de ruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over antisemitisme

  Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer met toegezegde informatie over Holocaustonderwijs en een incident in de gemeente Arnhem. Dit naar aanleiding van het dertigledendebat over het bericht Noodklok om Jodenhaat van 17 januari 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt (PDF | 1 pagina | 615 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang psychosociale arbeidsbelasting

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang psychosociale arbeidsbelasting (PDF | 3 pagina's | 1,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over NOW voor failliete bedrijven

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over NOW voor failliete bedrijven (PDF | 2 pagina's | 1,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over NOW voor failliete bedrijven

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over uitbetaling van NOW-steun aan failliete bedrijven. Het Eerste Kamerlid Van der Linden (Fractie-Nanninga) heeft deze vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over NOW voor failliete bedrijven (PDF | 6 pagina's | 304 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek 3 zorginstellingen - Lijst van documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over welke bedragen er aan subsidies van het ministerie van SZW zijn ontvangen door 3 zorginstellingen over het jaar 2020 en/of 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek 3 zorginstellingen - Bijlage

  Besluit op een verzoek om informatie over welke bedragen er aan subsidies van het ministerie van SZW zijn ontvangen door 3 zorginstellingen over het jaar 2020 en/of 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek 3 zorginstellingen - Besluit

  Besluit op een verzoek om informatie over welke bedragen er aan subsidies van het ministerie van SZW zijn ontvangen door 3 zorginstellingen over het jaar 2020 en/of 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek 3 zorginstellingen - Bijlage

  Besluit op een verzoek om informatie over welke bedragen er aan subsidies van het ministerie van SZW zijn ontvangen door 3 zorginstellingen over het jaar 2020 en/of 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek 3 zorginstellingen

  Besluit op een verzoek om informatie over welke bedragen er aan subsidies van het ministerie van SZW zijn ontvangen door 3 zorginstellingen over het jaar 2020 en/of 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Implementatieplan Aanpak geldzorgen, armoede en schulden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Implementatieplan Aanpak geldzorgen, armoede en schulden (PDF | 2 pagina's | 717 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek aanvraag NOW

  Besluit op een verzoek om alle dossiers, stukken, rapporten, correspondentie, aantekeningen en overige documenten over de beslissing en de beoordeling van een NOW-aanvraag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Wob-verzoek aanvraag NOW - Openbaar gemaakte documenten

  Besluit op een verzoek om alle dossiers, stukken, rapporten, correspondentie, aantekeningen en overige documenten over de beslissing en de beoordeling van een NOW-aanvraag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek aanvraag NOW - Besluit en lijst van documenten

  Besluit op een verzoek om alle dossiers, stukken, rapporten, correspondentie, aantekeningen en overige documenten over de beslissing en de beoordeling van een NOW-aanvraag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken NOW oktober 2022

  Minister Van Gennip (SZW) deelt de stand van zaken van de Noodmaatregel ter Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met de Tweede Kamer. Kamerbrief stand van zaken NOW oktober 2022 (PDF | 6 pagina's | 350 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (PDF | 39 pagina's | 12,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak geldzorgen, armoede en schulden

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de stappen die het kabinet zet om mensen met geldzorgen, in armoede leven en/of  problematische schulden hebben te helpen. Kamerbrief over aanpak geldzorgen, armoede en schulden (PDF | 8 pagina's | 485 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken NOW oktober 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken NOW oktober 2022 (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NOW: derdenverklaringen, accountantantsverklaringen en accountantsprotocollen

  Hieronder vindt u per soort (derdenverklaring of accountantsverklaring) en per periode de juiste documenten om toe te voegen bij uw vaststellingsaanvraag NOW1 t/m NOW6. Ook zijn ook de accountantsprotocollen per periode opgenomen. 

 • Bijlage - Eindrapportage haalbaarheidsonderzoek Sociaal Maatschappelijke Menukaart

  Rapport over de Sociaal Maatschappelijke Menukaart (SMM). In dit rapport wordt onderzocht of er structurele en grootschalige oplossingen zijn voor het bieden van gezonde en lang houdbare producten. Bijlage - Eindrapportage haalbaarheidsonderzoek Sociaal Maatschappelijke Menukaart (PDF | 29 pagina's | 5,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's vaststelling NOW bij faillissementen en bedrijfsbeëindigingen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's vaststelling NOW bij faillissementen en bedrijfsbeëindigingen (PDF | 9 pagina's | 8,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over hoger beroep grensondernemers inzake Tozo-1

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over2 rechtszaken in hoger beroep rondom het wel of niet toekennen van Tozo-levensonderhoud aan grensondernemers.  De minister voegt zich in deze rechtszaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Grote woorden winnen in politiek Maastricht van sympathie'

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de antwoorden op de vragen over het bericht ‘Grote woorden winnen in politiek Maastricht van sympathie’. de vragen zijn van de kamerleden Palland (CDA) en Koekkoek (Volt).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief met afschriften over het bericht 'Grote woorden winnen in politiek Maastricht van sympathie'

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer afschriften van antwoorden op Kamervragen over 2 rechtszaken in hoger beroep rondom het wel of niet toekennen van Tozo-levensonderhoud aan grensondernemers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Grote woorden winnen in politiek Maastricht van sympathie'

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) beantwoordt vragen over het bericht ‘Grote woorden winnen in politiek Maastricht van sympathie’. de vragen zijn van de Kamerleden Palland (CDA) en Koekkoek (Volt).

  Bekijk document gepubliceerd op