Zoekresultaten  1-15 van de 15 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws van SZW 2023-2

  Aanbiedingsbrief van minister Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)  van het Gemeentenieuws van SZW 2023-2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeentenieuws 2023-2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over leerlingen praktijkonderwijs en inburgering

  Staatssecretaris Wiersma (SZW) stuurt de Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs (VO-raad), de sectorraden Primair onderwijs (PO), Praktijkonderwijs en Gespecialiseerd onderwijs (GO) een brief over leerlingen in het praktijkonderwijs en inburgering. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over antisemitisme

  Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer met toegezegde informatie over Holocaustonderwijs en een incident in de gemeente Arnhem. Dit naar aanleiding van het dertigledendebat over het bericht Noodklok om Jodenhaat van 17 januari 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift SER-adviesaanvraag sociaaleconomische gezondheidsverschillen

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van een brief aan de Sociaal-Economische Raad (SER) met het verzoek een advies uit te brengen over gezondheidsbevorderende wijzigingen die in het arbeidsmarktbeleid, binnen het stelsel van sociale zekerheid en binnen het sociaal domein doorgevoerd zouden kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift SER-adviesaanvraag sociaaleconomische gezondheidsverschillen

  Afschrift van een brief aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Omdat gezondheidsproblemen vaak onderdeel zijn van onderliggende problematiek zoals schulden, armoede, laaggeletterdheid of werkloosheid wordt een advies gevraagd dat zich richt op de terreinen waar veel van deze oorzaken samenkomen: het arbeidsmarktbeleid, het stelsel van sociale zekerheid en het sociaal domein.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang cao-onderhandelingen primair onderwijs

  Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie actieplan ‘Geef kinderen de ruimte’

  Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer met een reactie op het actieplan van sectororganisaties voor het primair onderwijs (PO-raad), sociaal werk (MOgroep) en de Brancheorganisatie Kinderopvang Geef kinderen de ruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over belemmeringen bbl-trajecten als gevolg van sectorfondsen

  Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) beantwoordt Kamervragen over belemmeringen voor bbl-trajecten als gevolg van sectorfondsen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief kabinetsreactie op het SER-advies Handmade in Holland

  Aanbiedingsbrief van minister Asscher (SZW) bij de kabinetsreactie op het SER- advies Handmade in Holland: vakmanschap en ondernemerschap in de ambachtseconomie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op het SER-advies Handmade in Holland

  Kabinetsreactie op het SER-advies Handmade in Holland: vakmanschap en ondernemerschap in de ambachtseconomie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over leerlingen in het vmbo die geen stage mogen lopen

  Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van de Kamerleden Van Weyenberg en Van Meenen (beiden D66) over leerlingen in het vmbo die geen stage mogen lopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SER Advies Werk maken van scholing

  Werk maken van scholing, advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de postinitiële scholingsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het beter aanbesteden van de gratis schoolboeken

  Antwoord van minister van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) op de vragen van het lid Van der Ham (D66) over het beter aanbesteden van de gratis schoolboeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief kabinetsreactie advies ‘Werk maken van scholing’

  Aanbiedingsbrief van minister Kamp (SZW), minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) en staatssecretaris Zijlstra (OCW), mede namens de ministers Verhagen (EL&I), Schippers (VWS) en Spies (BZK) bij de kabinetsreactie op het advies ‘Werk maken van scholing’ van de Sociaal-Economische Raad (SER).

  Bekijk document gepubliceerd op