Zoekresultaten  1-50 van de 232 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Integratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Gemeentenieuws 2023-2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws van SZW 2023-2

  Aanbiedingsbrief van minister Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)  van het Gemeentenieuws van SZW 2023-2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over leerlingen praktijkonderwijs en inburgering

  Staatssecretaris Wiersma (SZW) stuurt de Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs (VO-raad), de sectorraden Primair onderwijs (PO), Praktijkonderwijs en Gespecialiseerd onderwijs (GO) een brief over leerlingen in het praktijkonderwijs en inburgering. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over inburgering

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer met een verzamelbrief inburgering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over fatwa-units

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over fatwa-units

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Nieuwe Fatwa-service steunt islamisering’. Het Tweede Kamerlid Becker (VVD) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag schriftelijk overleg uitvoeringsbrief inburgering

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over de uitvoeringsbrief inburgering van 20 december 2022. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA en GroenLinks hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag schriftelijk overleg uitvoeringsbrief inburgering

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag van het schriftelijk overleg over de uitvoeringsbrief inburgering naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag schriftelijk overleg uitvoeringsbrief inburgering

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoeringsbrief inburgering

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de eerste signalen en ervaringen met het functioneren van de nieuwe Wet inburgering 2021 (Wi2021) in de uitvoering van de inburgering. Kamerbrief over uitvoeringsbrief inburgering (PDF | 18 pagina's | 1011 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ketenplan inburgering (2022-2025) - Oplegger Ketenplan inburgering

  Nederland heeft sinds 1 januari 2022 een nieuw inburgeringsstelsel. Het doel hiervan is nieuwkomers snel en volwaardig te laten meedoen in de maatschappij, liefst via betaald werk. In het nieuwe stelsel, waarin de inburgeraar centraal staat, werken veel partijen nauw samen en neemt ‘leren’ een belangrijke plaats in. Om die samenwerking handen en voeten te geven, hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en partners in de inburgeringsketen gezamenlijk het Ketenplan inburgering (2022-2025) opgesteld

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ketenplan inburgering (2022-2025) - Ketenplan inburgering 2022-2025.pdf

  Nederland heeft sinds 1 januari 2022 een nieuw inburgeringsstelsel. Het doel hiervan is nieuwkomers snel en volwaardig te laten meedoen in de maatschappij, liefst via betaald werk. In het nieuwe stelsel, waarin de inburgeraar centraal staat, werken veel partijen nauw samen en neemt ‘leren’ een belangrijke plaats in. Om die samenwerking handen en voeten te geven, hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en partners in de inburgeringsketen gezamenlijk het Ketenplan inburgering (2022-2025) opgesteld

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging wet- en regelgeving inburgering per 1 januari 2023

  Op 1 januari 2023 worden enkele wijzigingen in de Wet, het Besluit en de Regeling inburgering 2021 van kracht. De meeste veranderingen betreffen het regime van de Wet inburgering (Wi) 2013. De belangrijkste wijzigingen treft u in onderstaande bijlage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor werking en ontwikkeling van de inburgeringsmarkt eerste meting - 2022

  Marktmonitor inburgering 1e rapportage december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wet van 19 oktober 2022, houdende wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek ontheffing aantoonbaar geleverde inspanningen voor inburgeraars

  Definitief rapport analyse AGI-ontheffing inburgeraars.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoeringsbrief inburgering

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoeringsbrief inburgering (PDF | 4 pagina's | 2,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ketenplan inburgering (2022-2025)

  Nederland heeft sinds 1 januari 2022 een nieuw inburgeringsstelsel. Het doel hiervan is nieuwkomers snel en volwaardig te laten meedoen in de maatschappij, liefst via betaald werk. In het nieuwe stelsel, waarin de inburgeraar centraal staat, werken veel partijen nauw samen en neemt ‘leren’ een belangrijke plaats in. Om die samenwerking handen en voeten te geven, hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en partners in de inburgeringsketen gezamenlijk het Ketenplan inburgering (2022-2025) opgesteld

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht "Friese mbo's verliezen deel van inburgeraars"

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het bericht "Friese mbo's verliezen deel van inburgeraars". De Tweede Kamerleden Hagen en Podt (beiden D66) hebben deze vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over bericht "Friese mbo's verliezen deel van inburgeraars" (PDF | 3 pagina's | 133 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief Wet inburgering 2021

  Minister van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de verzamelbrief Wet inburgering 2021 aan. Verzamelbrief Wet inburgering 2021 (PDF | 8 pagina's | 490 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over actiever werk maken van werkervaring voor statushouders tijdens inburgering

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt haar antwoorden op vragen overhet actiever werk maken van werkervaring voor statushouders tijdens de inburgering, ook in tekortsectoren. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Becker (VVD).  Antwoorden op Kamervragen over actiever werk maken van werkervaring voor statushouders tijdens inburgering (PDF | 5 pagina's | 283 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over actiever werk maken van werkervaring voor statushouders tijdens inburgering

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over actiever werk maken van werkervaring voor statushouders tijdens inburgering (PDF | 1 pagina | 652 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief kansen van nieuwkomers binnen vmbo basis en kader

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de kansen van jongeren die nieuw zijn in Nederland binnen en na een opleiding vmbo basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis) of kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader). Dit naar aanleiding van het voornemen om deze opleidingen aan te wijzen als opleidingen die leiden tot een (tijdelijke) vrijstelling van de inburgeringsplicht. Kamerbrief kansen van nieuwkomers binnen vmbo basis en kader (PDF | 4 pagina's | 235 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief uitkomsten reflectieonderzoek totstandkoming Wet inburgering 2021

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief uitkomsten reflectieonderzoek totstandkoming Wet inburgering 2021 (PDF | 3 pagina's | 3,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief uitkomsten reflectieonderzoek totstandkoming Wet inburgering 2021

  Minister Van Gennip (SZW) deelt de uitkomsten uit het reflectieonderzoek over de totstandkoming van de Wet inburgering 2021 met de Tweede Kamer. Kamerbrief uitkomsten reflectieonderzoek totstandkoming Wet inburgering 2021 (PDF | 5 pagina's | 296 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over bericht "Friese mbo's verliezen deel van inburgeraars"

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op vragen over het bericht "Friese mbo's verliezen deel van inburgeraars" naar de Tweede Kamer. Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over bericht "Friese mbo's verliezen deel van inburgeraars" (PDF | 1 pagina | 52 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over verzamelbrief Wet inburgering 2021

  Beslisnota bij Kamerbrief over de verzamelbrief Wet inburgering 2021. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verzamelbrief Wet inburgering 2021 (PDF | 3 pagina's | 3,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van aanpak monitoring en evaluatie Wet inburgering 2021

  Globale uitwerking over hoe de Wet Inburgering 2021 landelijk gemonitord en geëvalueerd wordt in de periode vanaf de inwerkingtreding van de wet in 2022 tot en met de wetsevaluatie in 2027. Plan van aanpak monitoring en evaluatie Wet inburgering 2021 (PDF | 14 pagina's | 397 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervragen over het artikel ‘Rotterdam geeft statushouders baan: ’Rijk moet ook bijspringen’

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Rotterdam geeft statushouders baan: ‘Rijk moet ook bijspringen'. De vragen zijn gesteld door het lid Belhaj (D66).  Antwoord op Kamervragen over het artikel ‘Rotterdam geeft statushouders baan: ’Rijk moet ook bijspringen’ (PDF | 4 pagina's | 193 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Uitvoering inburgering

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken inburgering en een aantal ontwikkelingen op het brede terrein van de uitvoering van de inburgering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van Wijziging Wet inburgering 2021

  Nota van wijziging op het voorstel van wet tot wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht. Nota van Wijziging Wet inburgering 2021 (PDF | 2 pagina's | 101 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Nota van Wijziging bij voorstel tot wijziging van de Wet inburgering 2021

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de Nota van Wijziging bij het voorstel tot wijziging van de Wet inburgering 2021 aan. Aanbiedingsbrief Nota van Wijziging bij voorstel tot wijziging van de Wet inburgering 2021 (PDF | 1 pagina | 52 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag wijzing Wet inburgering 2021

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel om de Wet inburgering 2021 te wijzigen. De wijziging is nodig vanwege aanpassing van het overgangsrecht. Deze Nota bevat de antwoorden op vragen vanuit de vaste Tweede Kamercommissie voor SZW over de voorgenomen wetswijziging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van verslag wijzing Wet inburgering 2021

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag aan bij het wetsvoorstel om de Wet inburgering 2021 te wijzigen. De wijziging is nodig vanwege aanpassing van het overgangsrecht. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgang pilotprogramma veranderopgave inburgering

  Minister van Gennip informeert de Tweede Kamer over de afronding en resultaten van het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (VOI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor inburgeringsexamen buitenland

  Monitor inburgeringsexamen buitenland - 2021

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets Hardheidsclausule en Overgangsrecht WI2013 DUO

  Uitvoeringstoets van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het wetsvoorstel hardheidsclausule Wet inburgering 2013 en overgangsrecht Wet inburgering 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over wijziging Wet inburgering 2021

  Advies van de Nederlandse orde van advocaten over wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met het opnemen van een hardheidsclausule en aanpassing van het overgangsrecht en de Regeling inburgering en Regeling inburgering 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies VNG Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief internetconsultatie Wet Inburgering-hardheidsclausule

  Brief van de Wetenschappelijke Commissie van de Nederlandse vereniging voor Rechtspraak over wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met het opnemen van een hardheidsclausule en aanpassing van het overgangsrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gegevenswoordenboek keten inburgering versie 1.4.

  Het gegevenswoordenboek keten inburgering bevat een overzicht van begrippen met definities die relevant zijn voor de inburgeringsketen.

 • Informatiemodel keten inburgering - details objecten en kenmerken versie 1.4.

  Het informatiemodel keten inburgering -details objecten en kenmerken- beschrijft de definities en eigenschappen van de (bedrijfs)objecten en kenmerken. Het document bevat daarnaast een overzicht (cross reference) die de relaties weergeeft tussen de objecten/kenmerken uit het informatiemodel en de stelseldiensten.

 • Kamerbrief over Wet inburgering 2021 en stand van zaken verbeterplan Wet inburgering 2013

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op het verbeterplan Wi2013, de hardheidsclausule Wi2021 en aanpassing vmbo-vrijstellingen onder de Wi2021. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over eindtermen en lesmateriaal inburgeringsexamen Kennis van de Nederlandse Maatschappij

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over de eindtermen en het lesmateriaal voor het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) van het inburgeringsexamen. De vragen zijn gesteld door de de vaste commissie SZW. Ook informeert zij de Tweede Kamer over een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State die gevolgen heeft voor de werkzaamheden van Blik op Werk inzake het keurmerk voor taalscholen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Wet inburgering 2021 inclusief Memorie van Toelichting

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt het wetsvoorstel van de wijziging van de Wet inburgering 2021, inclusief de Memorie van Toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport voorstel van Wet tot wijzing wet inburgering 2021

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt het nader rapport bij het wetsvoorstel van de wijziging van de Wet inburgering 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Totstandkoming van de Wet inburgering 2021

  Dit rapport onderzoekt wat bevorderend en belemmerend heeft gewerkt tijdens het hele proces van de totstandkoming van de Wet inburgering 2021, de lagere regelgeving en de voorbereiding op de uitvoering. Ook beschrijft het rapport lessen voor andere wetstrajecten en de samenwerking binnen het inburgeringsstelsel. Totstandkoming van de Wet inburgering 2021 (PDF | 49 pagina's | 719 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervragen over bericht ‘Rotterdam geeft statushouders baan: ‘Rijk moet ook bijspringen.’

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Rotterdam geeft statushouders baan: ‘Rijk moet ook bijspringen'. De vragen zijn gesteld door de leden Becker en De Kort (VVD). Antwoord op Kamervragen over bericht ‘Rotterdam geeft statushouders baan: ‘Rijk moet ook bijspringen.’ (PDF | 7 pagina's | 338 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken Onderwijsroute inburgering

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het waarborgen van de Onderwijsroute voor inburgering. Kamerbrief stand van zaken Onderwijsroute inburgering (PDF | 2 pagina's | 107 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aantal inburgeringsplichtigen cohort Wet inburgering 2013

  Aantal inburgeringsplichtigden cohort Wet inburgering 2013 uitgesplitst per nationaliteit, leeftijd en geslacht

  Bekijk document gepubliceerd op