Zoekresultaten  1-17 van de 17 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws van SZW 2023-2

  Aanbiedingsbrief van minister Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)  van het Gemeentenieuws van SZW 2023-2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeentenieuws 2023-2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over leerlingen praktijkonderwijs en inburgering

  Staatssecretaris Wiersma (SZW) stuurt de Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs (VO-raad), de sectorraden Primair onderwijs (PO), Praktijkonderwijs en Gespecialiseerd onderwijs (GO) een brief over leerlingen in het praktijkonderwijs en inburgering. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over toezegging uurtarieven en voorschoolse voorzieningen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over toezegging uurtarieven en voorschoolse voorzieningen (PDF | 5 pagina's | 1,9 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief toelichting Amendement over het vergroten van het bereik van de voor- en vroegschoolse educatie

  Minister Koolmees stuurt een brief aan de Tweede Kamer over toelichting Amendement over het vergroten van het bereik van de voor- en vroegschoolse educatie. Ook reageert de minister op het amendement met het voorstel voor wijziging slotformule participatieverklaring. Kamerbrief toelichting Amendement over het vergroten van het bereik van de voor- en vroegschoolse educatie (PDF | 3 pagina's | 161 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief motie Heerma c.s. over een toezichthoudende rol voor de Inspectie van het Onderwijs

  Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over de motie van het lid Pieter Heerma c.s. over een toezichthoudende rol voor de Inspectie van het Onderwijs bij informeel onderwijs, zoals weekendscholen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgangsbrief sectorplannen en Doorstart-maatregelen

  Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de actuele stand en voortgang van de sectorplannen en van de maatregelen uit het vervolg op de sectorplannen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over financiële ondersteuning voor volwassen scholieren

  Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van de leden Kerstens en Jadnanansing (beiden PvdA) over financiële ondersteuning voor volwassen scholieren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over aanpak radicalisering

  Minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW) sturen de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Karabulut en Van Dijk (beiden SP) over de aanpak van radicalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de toekomst van leerlingen die het praktijkonderwijs succesvol hebben doorlopen

  Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het antwoord op de vragen van de Kamerleden Siderius en Karabulut (SP) over de toekomst van leerlingen die het praktijkonderwijs succesvol hebben doorlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift SER-adviesaanvraag sociaaleconomische gezondheidsverschillen

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van een brief aan de Sociaal-Economische Raad (SER) met het verzoek een advies uit te brengen over gezondheidsbevorderende wijzigingen die in het arbeidsmarktbeleid, binnen het stelsel van sociale zekerheid en binnen het sociaal domein doorgevoerd zouden kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift SER-adviesaanvraag sociaaleconomische gezondheidsverschillen

  Afschrift van een brief aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Omdat gezondheidsproblemen vaak onderdeel zijn van onderliggende problematiek zoals schulden, armoede, laaggeletterdheid of werkloosheid wordt een advies gevraagd dat zich richt op de terreinen waar veel van deze oorzaken samenkomen: het arbeidsmarktbeleid, het stelsel van sociale zekerheid en het sociaal domein.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief ronde tafels Antisemitisme

  Brief van minister Asscher (SZW), mede namens minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS), aan de Tweede Kamer over de resultaten van de gesprekken die hebben plaatsgevonden over het thema ‘antisemitisme en jongeren’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden kamervragen over verbieden hoofddoek op school

  Antwoorden van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op vragen van de leden Van Klaveren en Beertema over het verbieden van een hoofddoek op school.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang cao-onderhandelingen primair onderwijs

  Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie actieplan ‘Geef kinderen de ruimte’

  Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer met een reactie op het actieplan van sectororganisaties voor het primair onderwijs (PO-raad), sociaal werk (MOgroep) en de Brancheorganisatie Kinderopvang Geef kinderen de ruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over antisemitisme

  Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer met toegezegde informatie over Holocaustonderwijs en een incident in de gemeente Arnhem. Dit naar aanleiding van het dertigledendebat over het bericht Noodklok om Jodenhaat van 17 januari 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op