Zoekresultaten  1-50 van de 831 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Sociale zekerheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Tijdelijk ontwerpbesluit eenmalig bedrag ouderen van Surinaamse herkomst

  Tijdelijke ontwerpbesluit over de toekenning van een eenmalig bedrag aan ouderen van Surinaamse herkomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking gebaar van erkenning naar ouderen van Surinaamse herkomst

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitwerking gebaar van erkenning naar ouderen van Surinaamse herkomst

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit met de uitwerking van het gebaar van erkenning naar de groep ouderen van Surinaamse herkomst met onvolledige AOW-opbouw. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Onderzoek Bekostiging en beloning van beschermingsbewind bij schulden

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt het onderzoeksrapport 'Bekostiging en beloning van beschermingsbewind bij schulden' naar de Tweede Kamer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws van SZW 2023-2

  Aanbiedingsbrief van minister Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)  van het Gemeentenieuws van SZW 2023-2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeentenieuws 2023-2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over Ontwerpbesluit Parameters

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) beantwoordt vragen over het voorgehangen ontwerpbesluit Parameters. De vragen zijn van de Eerst Kamerleden van de 50PLUS-fractie, Fractie-Nanninga, Fractie-Frentrop en Fractie-Otten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over voortgang kabinetsdoelstellingen voor 2030

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030 op de onderdelen die onder haar portefeuille vallen. De Tweede Kamerleden Klaver (GroenLinks), Kuiken (PvdA), Ouwehand (PvdD), Azarkan (Denk), Dassen (Volt) en Sylvana Simons (BIJ1) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden over Ontwerpbesluit Parameters

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift SER-adviesaanvraag sociaaleconomische gezondheidsverschillen

  Afschrift van een brief aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Omdat gezondheidsproblemen vaak onderdeel zijn van onderliggende problematiek zoals schulden, armoede, laaggeletterdheid of werkloosheid wordt een advies gevraagd dat zich richt op de terreinen waar veel van deze oorzaken samenkomen: het arbeidsmarktbeleid, het stelsel van sociale zekerheid en het sociaal domein.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift SER-adviesaanvraag sociaaleconomische gezondheidsverschillen

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van een brief aan de Sociaal-Economische Raad (SER) met het verzoek een advies uit te brengen over gezondheidsbevorderende wijzigingen die in het arbeidsmarktbeleid, binnen het stelsel van sociale zekerheid en binnen het sociaal domein doorgevoerd zouden kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SVB uitvoeringstoets Tijdelijk besluit eenmalig bedrag ouderen van Surinaamse herkomst

  De uitvoeringstoets van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op het Tijdelijk besluit eenmalig bedrag ouderen van Surinaamse herkomst. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de toenemende kinderarmoede

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over de toenemende kinderarmoede. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rappel Eerste Kamer toezeggingen minister Schouten - april 2023

  Een geactualiseerd overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen van minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aan de Eerste Kamer. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervragen over voortgang kabinetsdoelstellingen voor 2030

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij halfjaarlijks rappel toezeggingen minister Schouten

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Eerste Kamer een geactualiseerd overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2023 is verstreken of waarvan de termijn op 1 juli 2023 verloopt aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken verkorting aflosperiode minnelijke schuldregelingen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de verkorting van de aflosperiode van minnelijke schuldregelingen. Schuldhulpverleners worden opgeroepen om vanaf 1 juli 2023 schuldregelingen met een aflosperiode van 18 maanden voor te stellen aan schuldeisers voor nieuwe minnelijke schuldregelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies AP Tijdelijk besluit eenmalig bedrag ouderen van Surinaamse herkomst

  Advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het Tijdelijk besluit eenmalig bedrag ouderen van Surinaamse herkomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over halfjaarlijks rappel toezeggingen minister Schouten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over armoede- en schuldenbeleid

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over armoede- en schuldenbeleid. De Tweede Kamer heeft de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de minister.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over verkorting aflosperiode minnelijke schuldregelingen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen over Aanpak Geldzorgen, Armoede, Schulden 2022-2025

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Eerste Kamer de antwoorden aan op vragen over de Aanpak Geldzorgen, Armoede, Schulden. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over Aanpak Geldzorgen, Armoede, Schulden 2022-2025

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over de Aanpak Geldzorgen, Armoede, Schulden. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over financiële situatie gezinnen

  De ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bieden de antwoorden aan op vragen over de financiële situatie van gezinnen. Het Tweede Kamerlid Stoffer (SGP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over financiële situatie gezinnen

  De ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geven antwoord op vragen over de financiële situatie van gezinnen. Het Tweede Kamerlid Stoffer (SGP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies ATR Tijdelijk besluit eenmalig bedrag ouderen van Surinaamse herkomst

  Advies van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) over het Tijdelijk besluit eenmalig bedrag ouderen van Surinaamse herkomst. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over correctie op antwoorden op Kamervragen alleenverdienende huishoudens met loongerelateerde uitkering

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over fouten in de berekeningen voor vragen 8, 12, 17 en 30 in de beantwoording van de Kamervragen over alleenverdienende huishoudens met loongerelateerde uitkering.  Kamerbrief over correctie op antwoorden op Kamervragen alleenverdienende huishoudens met loongerelateerde uitkering (PDF | 1 pagina | 75 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Al jaren in armoede, door een fout van de overheid'

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Al jaren in armoede, door een fout van de overheid'. De Tweede Kamerleden Omtzigt (Omtzigt), Marijnissen (SP), Grinwis (ChristenUnie), Palland (CDA), Kathmann (PvdA), Teunissen (PvdD), Pouw-Verweij (JA21), Stoffer (SGP), Van der Plas (BBB), Van Haga (Groep Van Haga) en Den Haan (Fractie Den Haan) hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Al jaren in armoede, door een fout van de overheid' (PDF | 21 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de synthesestudie naar 'Niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen SZW' en informeren zij de Kamer over de middelen die in gang zijn gezet om niet-gebruik van regelingen tegen te gaan. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de toenemende kinderarmoede

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de beslisnota behorend bij de antwoorden op Kamervragen van het lid Maatoug (GroenLinks) over 'Reactie op brief Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) over samenloop regelingen en effect op toeslagen'.  Aanbiedingsbrief bij beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen (PDF | 1 pagina | 52 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota minister Schouten bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over financiële situatie gezinnen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Speech minister Van Gennip bij Jeroen Bosch Summit

  Toespraak van minister Van Gennip (SZW) bij de  Jeroen Bosch Summit. Deze vond plaats op 20 maart 2023 in Den Bosch.

 • Beslisnota minister Van Gennip bij aanbiedingsbrief Kamervragen over financiële situatie gezinnen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over 'Reactie op brief Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) over samenloop regelingen en effect op toeslagen'. Het Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen (PDF | 7 pagina's | 361 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen (PDF | 3 pagina's | 2,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief over synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Doeltreffendheid van de wezenuitkering

  Onderzoek naar de bestaanszekerheid van wezen in Nederland en de rol van de wezenuitkering daarin. Doeltreffendheid van de wezenuitkering (PDF | 102 pagina's | 4,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Wijziging AOW, Wfsv en IW in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren

  Wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen. Wetsvoorstel Wijziging AOW, Wfsv en IW in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren (PDF | 19 pagina's | 1,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie over rapport Spiegel Bestaanszekerheid 2022

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren de Tweede Kamer over het rapport ‘Spiegel Bestaanszekerheid 2022’ en geven hier een reactie op. Kamerbrief met beleidsreactie over rapport Spiegel Bestaanszekerheid 2022 (PDF | 3 pagina's | 187 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen over Aanpak Geldzorgen, Armoede, Schulden 2022-2025

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet - Energiearmoede in Nederland 2020-2022

  Cijfers uit het TNO-rapport ‘Energiearmoede in Nederland 2022’. Factsheet - Energiearmoede in Nederland 2020-2022 (PDF | 2 pagina's | 340 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over cijfers TNO-rapport 'Energiearmoede in Nederland 2022'

  Minister Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de cijfers  over de aantallen huishoudens die met energiearmoede te maken hebben. De cijfers komen uit het TNO-rapport 'Energiearmoede in Nederland 2022'. Kamerbrief over cijfers TNO-rapport 'Energiearmoede in Nederland 2022' (PDF | 2 pagina's | 163 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel wijziging AOW, Wfsv en IW 1990 i.v.m. afschaffen schuldige nalatigheid

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) reageert op het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen. Nader rapport wetsvoorstel wijziging AOW, Wfsv en IW 1990 i.v.m. afschaffen schuldige nalatigheid (PDF | 2 pagina's | 94 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over cijfers TNO-rapport 'Energiearmoede in Nederland 2022'

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over cijfers TNO-rapport 'Energiearmoede in Nederland 2022' (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over implementatieplan Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het implementatieplan Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden. Kamerbrief over implementatieplan Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden (PDF | 12 pagina's | 675 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie breed moratorium

  Onderzoek naar de mate van doeltreffendheid van het breed moratorium en naar de belangrijke bouwstenen voor de toekomst. Evaluatie breed moratorium (PDF | 40 pagina's | 616 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken vervroegde herberekening beslagvrije voet

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over een herberekening van de beslagvrije voet. Het betreft ook de uitvoering van de motie van de Kamerleden Kat (D66) en Van Kent (SP). De beslagvrije voet moet mensen met schulden in staat stellen om in de (basale) kosten van het levensonderhoud te voorzien. Kamerbrief stand van zaken vervroegde herberekening beslagvrije voet (PDF | 5 pagina's | 247 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intentieverklaring vervroegde herberekening beslagvrije voet

  Verklaring van het kabinet in samenwerking met alle beslagleggende partijen en betrokken professionals over de herberekening van de beslagvrije voet. Intentieverklaring vervroegde herberekening beslagvrije voet (PDF | 3 pagina's | 118 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stappenplan verhoging minimumloon en beslagvrije voet

  Als er beslag is gelegd op inkomen moet er een minimumbedrag overblijven om van te leven. Dit heet de beslagvrije voet. Als het inkomen omhoog is gegaan kan de beslagvrije voet misschien ook  omhoog.   Stappenplan verhoging minimumloon en beslagvrije voet (PDF | 2 pagina's | 55 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op