Zoekresultaten  1-10 van de 3.331 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Arbeidsverhoudingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Memorie van antwoord wetsvoorstel toekomst pensioenen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen bij het wetsvoorstel toekomst pensioenen. De leden van de Eerste Kamer hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord wetsvoorstel toekomst pensioenen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Eerste Kamer het memorie van antwoord aan bij het wetsvoorstel toekomst pensioenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen

  Ontwerpbesluit van houdende vaststelling van regels omtrent experimenten voor een pensioenregeling voor zelfstandigen (Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief conceptbesluiten wetsvoorstel toekomst pensioenen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer  over Kamerstukken in het kader van het wetsvoorstel toekomst pensioenen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging regeling nettopensioen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over vakbonden zoeken nieuwe varianten opbouw vroegpensioen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Vakbonden zoeken naar nieuwe varianten voor opbouw vroegpensioen'. Het Tweede Kamerlid Van Beukering-Huijbregts (D66) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit over toekomst pensioenen

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere besluiten in verband met de Wet toekomst pensioenen (Besluit toekomst pensioenen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel toekomst pensioenen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief conceptbesluiten wetsvoorstel toekomst pensioenen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van aanpak 'statushouders aan het werk'

  Plan van aanpak dat met concrete acties en samenwerkingen inzet op de verbetering van arbeidsmarktkansen en arbeidsparticipatie van statushouders. Plan van aanpak 'statushouders aan het werk' (PDF | 16 pagina's | 802 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op