Zoekresultaten  1-10 van de 793 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Sociale zekerheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Speech minister Van Gennip bij Jeroen Bosch Summit

  Toespraak van minister Van Gennip (SZW) bij de  Jeroen Bosch Summit. Deze vond plaats op 20 maart 2023 in Den Bosch.

 • Antwoorden op Kamervragen over reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over 'Reactie op brief Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) over samenloop regelingen en effect op toeslagen'. Het Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Doeltreffendheid van de wezenuitkering

  Onderzoek naar de bestaanszekerheid van wezen in Nederland en de rol van de wezenuitkering daarin. Doeltreffendheid van de wezenuitkering (PDF | 102 pagina's | 4,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Wijziging AOW, Wfsv en IW in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren

  Wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen. Wetsvoorstel Wijziging AOW, Wfsv en IW in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren (PDF | 19 pagina's | 1,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie over rapport Spiegel Bestaanszekerheid 2022

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren de Tweede Kamer over het rapport ‘Spiegel Bestaanszekerheid 2022’ en geven hier een reactie op. Kamerbrief met beleidsreactie over rapport Spiegel Bestaanszekerheid 2022 (PDF | 3 pagina's | 187 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift SER-adviesaanvraag sociaaleconomische gezondheidsverschillen

  Afschrift van een brief aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Omdat gezondheidsproblemen vaak onderdeel zijn van onderliggende problematiek zoals schulden, armoede, laaggeletterdheid of werkloosheid wordt een advies gevraagd dat zich richt op de terreinen waar veel van deze oorzaken samenkomen: het arbeidsmarktbeleid, het stelsel van sociale zekerheid en het sociaal domein.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift SER-adviesaanvraag sociaaleconomische gezondheidsverschillen

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van een brief aan de Sociaal-Economische Raad (SER) met het verzoek een advies uit te brengen over gezondheidsbevorderende wijzigingen die in het arbeidsmarktbeleid, binnen het stelsel van sociale zekerheid en binnen het sociaal domein doorgevoerd zouden kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel wijziging AOW, Wfsv en IW 1990 i.v.m. afschaffen schuldige nalatigheid

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) reageert op het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen. Nader rapport wetsvoorstel wijziging AOW, Wfsv en IW 1990 i.v.m. afschaffen schuldige nalatigheid (PDF | 2 pagina's | 94 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet - Energiearmoede in Nederland 2020-2022

  Cijfers uit het TNO-rapport ‘Energiearmoede in Nederland 2022’. Factsheet - Energiearmoede in Nederland 2020-2022 (PDF | 2 pagina's | 340 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over cijfers TNO-rapport 'Energiearmoede in Nederland 2022'

  Minister Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de cijfers  over de aantallen huishoudens die met energiearmoede te maken hebben. De cijfers komen uit het TNO-rapport 'Energiearmoede in Nederland 2022'. Kamerbrief over cijfers TNO-rapport 'Energiearmoede in Nederland 2022' (PDF | 2 pagina's | 163 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op