Zoekresultaten  2941-2950 van de 2.991 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
 • Antwoord op kamervragen van het lid Van der Ham (D66) over een lijst met ongewenste kinderboeken

  Antwoorden van minister Van Bijsterveldt, mede namens de staatssecretaris van OCW, op de vragen van het Kamerlid Van der Ham van uw Kamer over een lijst met ‘ongewenste’ kinderboeken (2011Z01771).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezegging onderzoek Engels in het basisonderwijs

  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) informeert de Tweede Kamer wanneer zij verwacht de resultaten van het onderzoek naar Engels in het basisonderwijs te kunnen presenteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsreactie Onderwijsraadadvies Ouders als partners

  Op verzoek van de Tweede Kamer geeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een reactie op het advies Ouders als partners van de Onderwijsraad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectstudie VTB-Pro

  Rapport over de effecten op de deelnemers aan VTB-Pro scholing aan het programma VTB-pro naar de schooljaren 2008/09 en 2009/10.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen vertrekkende leerlingen openbare basisschool

  Antwoorden van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de vragen van kamerlid Elias (VVD) naar aanleiding van het krantenartikel “Ouders verlaten Spelelier uit onvrede” van 10 juli 2010 in het Brabants Dagblad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Technologische ontwikkelingen voor leerlingen met een visuele beperking of dyslexie

  Onderzoek naar de technologische ontwikkelingen die de toegankelijkheid van onderwijs voor visueel beperkte en dyslectische leerlingen en studenten in de toekomst mogelijk kunnen verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs

  Quick scan of scholen beleid hebben en uitvoeren voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dyslexie en dyscalculie: quick scan en onderzoek Kohnstamm Instituut

  Minister Van Bijsterveld biedt de Tweede Kamer de resultaten van een quick scan aan, waarbij is onderzocht of scholen beleid hebben en uitvoeren voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief vaste commissie voor OCW over PPON-rapport Cito

  Reactie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de brief van het Cito, met als bijlage het rapport ‘Balans van het geschiedenisonderwijs aan het einde van de basisschool’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot prestatie in het onderwijs.

  Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot prestatie in het onderwijs. 

  Bekijk document gepubliceerd op