Zoekresultaten  1-10 van de 2.864 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde

  Rapport van het landelijk expertisecentrum voor curriculum (SLO). Het rapport bvat het concept van de nieuwe kerndoelen voor Nederlands en Rekenen/Wiskunde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie 4e deeladvies PPJ

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer het 4e advies van het Platform Perspectief Jongeren (PPJ). Zij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over nieuwe conceptkerndoelen Nederlands en Rekenen-Wiskunde

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptkerndoelen rekenen en wiskunde en toelichtingsdocument

  Rapport van het landelijk expertisecentrum voor curriculum (SLO). Het rapport geeft een toelichting op het concept van de nieuwe kerndoelen voor rekenen en wiskunde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptkerndoelen Nederlands en toelichtingsdocument

  Rapport van het landelijk expertisecentrum voor curriculum (SLO). Het rapport geeft een toelichting op het concept van de nieuwe kerndoelen voor Nederlands.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 4de deeladvies Platform Perspectief Jongeren September 2023

  4e advies van het Platform Perspectief Jongeren (PPJ). In het advies gaat de commissie in op de rol van gemeenten bij het het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over nieuwe conceptkerndoelen Nederlands en Rekenen-Wiskunde

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe conceptkerndoelen van het landelijk expertisecentrum voor curriculum (SLO) voor Nederlands en Rekenen/Wiskunde. Zij stuurt de conceptdoelen mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over aanscherpingen particulier en thuisonderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over de Kamerbrief van 19 juni 2023. De brief ging over aanscherpingen op het vlak van particulier onderwijs en thuisonderwijs. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij ontwerp Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2024–2028

  Minister  Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer et ontwerp van de Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2024–2028. Zij informeert de Kamer daarbij over de publicatie en inwerkingtreding.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief bij ontwerp jaarwerkplan 2024 Inspectie van het Onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het ontwerp jaarwerkplan 2024 van de Inspectie van het Onderwijs. Zij informeren de Kamers daarbij over de procedure op grond van de Wet op het Onderwijstoezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op