Zoekresultaten  1-10 van de 771 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
Thema: Hoger onderwijsverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Nieuw vandaag

  Bijlagen bij Kamerbref met kabinetsreactie op onderzoek naar controleproces uitwonendenbeurs

  De bijlagen beschrijven de werkwijze controle uitwonendenbeurs, de conclusies en aanbevelingen uit het lerende onderzoek van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en aandachtspunten voor andere organisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief met kabinetsreactie op onderzoek naar controleproces uitwonendenbeurs

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Onderzoek misbruik uitwonendenbeurs'. Ook stuurt hij het rapport 'Intern onderzoek controle uitwonendenbeurs' van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hij geeft zijn reactie op de bevindingen van beide rapporten.

 • Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht over gescheiden klassen, verbod op popmuziek en les in weerbaarheid tegen lhbtiq ideologie op islamitische scholen

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Gescheiden klassen, verbod op popmuziek en les in weerbaarheid tegen LHBTIQ+ ideologie: hoe wenselijk zijn islamitische scholen?' De Tweede Kamerleden Becker(VVD) en De Kort (VVD) hadden de vragen gesteld.

 • Antwoorden op Kamervragen over het persbericht dat Oekraïense school in Breda moet sluiten

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het persbericht Oekraïense school in Breda moet sluiten, onbegrip is groot'. Het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) had de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over voortgang Sterk Techniekonderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over het voortzetten van het programma Sterk Techniekonderwijs (STO). Zij gaat daarbij in op de nieuwe subsidieregeling STO 2025-2029. Ook bespreekt zij het technologieonderwijs in het basisonderwijs, op de havo en op het vwo.

 • Antwoorden op Kamervragen over woede uitstel lezingenreeks Holocaust Hogeschool Utrecht

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht over de ophef rondom het besluit van de Hogeschool Utrecht om Holocaust-lezingen te schrappen. De Tweede Kamerleden Blaauw en Boon (beiden PVV) hadden de vragen gesteld.

 • Antwoord op Kamervragen over uitstel lezingenreeks Holocaust Hogeschool Utrecht

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Woede over besluit Hogeschool Utrecht om Holocaust-lezingen te schrappen'. De Tweede Kamerleden Martens-America en Ellian (beiden VVD) hadden de vragen gesteld.

 • Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstel gaat over het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen agenda geannoteerde agenda OJCS Raad 29 februari en 1 maart 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen over de geannoteerde agenda van de informele Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) (onderwijs) van 29 februari en 1 maart 2024. Daarnaast gingen de vragen over het fiche Aanbeveling leermobiliteitsmogelijkheden en de brief over de Voortgang onderhandelingen verordening mediavrijheid. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

 • Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstel gaat over het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.