Zoekresultaten  1-20 van de 855 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Werkverwijder
Thema: Wonenverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Kamerbrief over proces richting inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over het vervolgproces van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over proces richting inwerkingtreding Omgevingswet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsoverzicht, Aanmeldingen, Aansluiting, Ontvangst & Publicatie maart 2023

  Overzicht van aantallen overheidsorganisaties die een aanvraag of melding kunnen ontvangen, omgevingswetbesluiten kunnen publiceren en vragenbomen kunnen registreren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij maandrapportages januari en februari 2023 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de maandrapportages aan van januari en februari 2023 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De minister heeft de maandrapportages toegezegd met de Eerste Kamer tijdens het debat over de Invoeringswet Omgevingswet en aangegeven tijdens het notaoverleg in de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief maandrapportages januari en februari 2023 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst en Publicatie - Voortgangsoverzicht februari 2023

  Maandrapportage van februari 2023 bij Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

  Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet dient voor bouw- en sloopwerkzaamheden een veiligheidsplan te worden opgesteld en een veiligheidscoördinator te worden aangesteld als er risico's zijn voor de veiligheid in de omgeving van deze werkzaamheden. Door het invullen van een risicomatrix wordt duidelijk of er veiligheidsrisico's zijn. Dit infoblad geeft hierover meer informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over de openbaarmaking van concept adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) aan. De Eerste Kamerleden van de fracties van PvdD en SP van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op position paper Raad van State over digitaal stelsel omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) reageert op het position paper van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het digitaal stelsel omgevingswet (DSO). De minister had de Eerste Kamer een reactie toegezegd. De Tweede Kamer krijgt een afschrift van deze brief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief reactie op position paper Raad van State over digitaal stelsel omgevingswet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de openbaarmaking van concept adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). De Eerste Kamerleden van de fracties van PvdD en SP van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer antwoorden aan op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Eenzelfde brief is naar de Tweede Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ingetrokken en gewijzigde regelgeving

  Overzicht van welke wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriele regelingen en dergelijke allemaal verdwijnen en wat daar met de Omgevingswet voor terug komt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vaste commissies voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reactie op verzoek om nadere reactie op beëindiging permanente bewoning van recreatiewoningen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer een reactie op een brief over 'Nadere reactie m.b.t. beëindiging permanente bewoning van recreatiewoningen'. De minister reageert hiermee op het verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang implementatie Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken inwerkingtreding Omgevingswet – januari 2023

  De stand van zaken van de inwerkingtreding Omgevingswet van januari 2023. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) gaat nader in op de stand van zaken ten aanzien van de implementatie van de stelselherziening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting advies over onderzoek 'testpiramide'

  Toelichting op het onafhankelijke advies over het onderzoek 'testpiramide'.

  Bekijk document gepubliceerd op