Zoekresultaten  1-10 van de 186 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Werkverwijder
Thema: Wonenverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Beslisnota bij Kamerbrief over moties over het ZZS-Register

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over moties over het ZZS-Register

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) gaat in op 4 moties van Tweede Kamerleden naar aanleiding van de voorhang van het besluit tot invoering van een ZZS-register onder de Omgevingswet. ZZS staat voor Zer Zorgwekkende Stoffen. Het register kan een landelijk beeld geven van de industriële ZZS-emissies van vergunningplichtige bedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consequentie-onderzoek wijziging berekeningswijze aandachtsgebieden

  Dit rapport beschrijft het consequentieonderzoek van verbetervoorstellen voor het berekenen van aandachtsgebieden. Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende beschermd kunnen zijn tegen de effecten die in de omgeving kunnen optreden. Voorbeelden van die effecten zijn warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en verspreiding van giftige stoffen door de lucht (gifwolk).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpassing berekeningswijze aandachtsgebieden

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het aanpassen van de berekeningswijze van de aandachtsgebieden. Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende beschermd kunnen zijn tegen de effecten die in de omgeving kunnen optreden. Voorbeelden van die effecten zijn warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en verspreiding van giftige stoffen door de lucht (gifwolk).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over aanpassing berekeningswijze aandachtsgebieden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden feitelijke vragen Voorjaarsnota Wijziging begrotingsstaten IenW XII voor het jaar 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op feitelijke vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het verslag over de Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2023.  De wijziging hangt samen met de Voorjaarsnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden feitelijke vragen voorjaarsnota 2023 IenW

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Halfjaarlijks rappel toezeggingen Eerste Kamer

  Overzicht van toezeggingen aan de Eerste Kamer waarvan de  termijn op 1 januari 2023 is verstreken. De toezeggingen gaan over de Omgevingswet en over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel voor wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Het wetsvoorstel gaat over het herstellen van een omissie in het overgangsrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op