Zoekresultaten  1-10 van de 3.898 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Werkverwijder
Thema: Wonenverwijder
Thema: Gezondheidsrisico'sverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kamerbrief bij schooladvisering, doorstroomtoetsen en overgang po-vo 2024

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de 'Monitor schooladvies en doorstroomtoets 2022-2023' van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Zij informeert de Kamer daarbij over verschillende ontwikkelingen rond schooladvisering, de doorstroomtoetsen en de overgang van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo). Ook gaat zij in op de (mogelijke) gevolgen van de diverse veranderingen in de overgang po-vo. Tot slot staat zij stil bij het proces rond de evaluatie van de wet doorstroomtoetsen po.

 • Monitor schooladvies en doorstroomtoets 2022-2023

  Rapport van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het is het 4e rapport binnen het monitoringsonderzoek dat startte naar aanleiding van het wegvallen van de doorstroomtoets (voorheen: eindtoets) in 2020 tijdens de coronapandemie. Het onderzoek richt zich op het monitoren van leerlingen die door het wegvallen van de doorstroomtoets zijn geraakt. Daarnaast dient het monitoringsonderzoek om ontwikkelingen rond schooladvisering en doorstroom naar en in het voortgezet onderwijs bij te houden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Sterk Techniekonderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over het voortzetten van het programma Sterk Techniekonderwijs (STO). Zij gaat daarbij in op de nieuwe subsidieregeling STO 2025-2029. Ook bespreekt zij het technologieonderwijs in het basisonderwijs, op de havo en op het vwo.

 • Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht over gescheiden klassen, verbod op popmuziek en les in weerbaarheid tegen lhbtiq ideologie op islamitische scholen

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Gescheiden klassen, verbod op popmuziek en les in weerbaarheid tegen LHBTIQ+ ideologie: hoe wenselijk zijn islamitische scholen?' De Tweede Kamerleden Becker(VVD) en De Kort (VVD) hadden de vragen gesteld.

 • Antwoorden op Kamervragen over het persbericht dat Oekraïense school in Breda moet sluiten

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het persbericht Oekraïense school in Breda moet sluiten, onbegrip is groot'. Het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) had de vragen gesteld.

 • Kamerbrief met toestemming deelname aan rondetafelgesprek Leesvaardigheid

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft toestemming voor deelname van de directeur Kennis van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) aan het rondetafelgesprek over leesvaardigheid van 27 maart 2024. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

 • Beslisnota bij Kamerbrief met toestemming deelname aan rondetafelgesprek Leesvaardigheid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht over gescheiden klassen, verbod op popmuziek en les in weerbaarheid tegen lhbtiq ideologie op islamitische scholen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) geven antwoorden op vragen naar aanleiding van een Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort. De vaste Tweede Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

 • Antwoorden nadere vragen over voortgang beleidsagenda informeel onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van haar antwoordbrief van 22 december 2023. In deze brief gaf zij antwoorden op vragen over de voortgang van de beleidsagenda voor het informeel onderwijs. De Eerste Kamerfracties van de PVV en JA21 hadden de vragen gesteld.