Zoekresultaten  1-10 van de 6.592 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Werkverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
 • Lesmateriaal voor seksuele voorlichting en vorming op basisscholen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) geven antwoorden op vragen naar aanleiding van een Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort. De vaste Tweede Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

 • 35352, nr. M - Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor PVO over voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden vragen Reparatiewet OCW 20##

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden nadere vragen over voortgang beleidsagenda informeel onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van haar antwoordbrief van 22 december 2023. In deze brief gaf zij antwoorden op vragen over de voortgang van de beleidsagenda voor het informeel onderwijs. De Eerste Kamerfracties van de PVV en JA21 hadden de vragen gesteld.

 • Uitstelbrief antwoorden vragen Reparatiewet OCW 20##

  Minister Dijkgraaf (OCW) stelt de toezending uit van de antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20##. Het wetsvoorstel gaat over de wijziging van wetten in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen. Het gaat met name over wetsvoorstellen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap.

 • Kamerbrief met reactie op brieven over dreigende sluiting van dorpsschool W.J. Driessenschool in Grootschermer

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op 2 burgerbrieven over de vermeende dreigende sluiting van de W.J. Driessensschool te Grootschermer in de gemeente Alkmaar. Zij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Paternotte over effectief leesonderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

 • Kamerbrief met reactie op motie Pijpelink en motie Van Zanten

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Pijpelink (GroenLinks-PvdA). De motie verzocht om een analyse van de juridische haalbaarheid van het beperken of afschaffen van de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast reageert zij op de spreekt-uit-motie van de Tweede Kamerleden Van Zanten (BBB) en Stoffer (SGP). Deze ging over maatregelen voor onderwijskwaliteit en geletterdheid.

 • Kamerbrief met reactie op motie Paternotte over effectief leesonderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op de motie van de Tweede Kamerleden Paternotte (D66) en Stoffer (SGP). De motie verzoekt om scholen in staat te stellen bewezen effectief leesonderwijs te geven met kennisrijke teksten in combinatie met andere vakgebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op