Zoekresultaten  1-50 van de 6.593 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Werkverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
 • Kamerbrief met toestemming deelname aan rondetafelgesprek Leesvaardigheid

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft toestemming voor deelname van de directeur Kennis van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) aan het rondetafelgesprek over leesvaardigheid van 27 maart 2024. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

 • Beslisnota bij Kamerbrief met toestemming deelname aan rondetafelgesprek Leesvaardigheid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lesmateriaal voor seksuele voorlichting en vorming op basisscholen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) geven antwoorden op vragen naar aanleiding van een Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort. De vaste Tweede Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

 • 35352, nr. M - Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor PVO over voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden vragen Reparatiewet OCW 20##

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden nadere vragen over voortgang beleidsagenda informeel onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van haar antwoordbrief van 22 december 2023. In deze brief gaf zij antwoorden op vragen over de voortgang van de beleidsagenda voor het informeel onderwijs. De Eerste Kamerfracties van de PVV en JA21 hadden de vragen gesteld.

 • Uitstelbrief antwoorden vragen Reparatiewet OCW 20##

  Minister Dijkgraaf (OCW) stelt de toezending uit van de antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20##. Het wetsvoorstel gaat over de wijziging van wetten in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen. Het gaat met name over wetsvoorstellen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap.

 • Kamerbrief met reactie op brieven over dreigende sluiting van dorpsschool W.J. Driessenschool in Grootschermer

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op 2 burgerbrieven over de vermeende dreigende sluiting van de W.J. Driessensschool te Grootschermer in de gemeente Alkmaar. Zij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Paternotte over effectief leesonderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

 • Kamerbrief met reactie op motie Pijpelink en motie Van Zanten

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Pijpelink (GroenLinks-PvdA). De motie verzocht om een analyse van de juridische haalbaarheid van het beperken of afschaffen van de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast reageert zij op de spreekt-uit-motie van de Tweede Kamerleden Van Zanten (BBB) en Stoffer (SGP). Deze ging over maatregelen voor onderwijskwaliteit en geletterdheid.

 • Kamerbrief met reactie op motie Paternotte over effectief leesonderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op de motie van de Tweede Kamerleden Paternotte (D66) en Stoffer (SGP). De motie verzoekt om scholen in staat te stellen bewezen effectief leesonderwijs te geven met kennisrijke teksten in combinatie met andere vakgebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 719 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Reactie op de motie van de leden Paternotte en Stoffer over het verleggen van de focus naar bewezen effectief leesonderwijs met kennisrijke teksten (Kamerstuk 36410-VIII-70)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 718 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over twee burgerbrieven over de vermeende dreigende sluiting van de W.J. Driessensschool te Grootschermer in de gemeente Alkmaar

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieregeling ontwikkelkracht 2024-2025

  Regeling van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Het gaat om regels voor de subsidieverstrekking aan scholen voor het deelnemen aan het programma Ontwikkelkracht 2024/2025. Het doel van het programma is om scholen te stimuleren hun onderwijs blijvend te verbeteren met een bewezen effectieve aanpak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorhang Subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024-2025

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de Subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024/2025. Het gaat om een investering uit het Nationaal Groeifonds om scholen te stimuleren hun onderwijs blijvend te verbeteren met een bewezen effectieve aanpak. Zij geeft een toelichting op de subsidieregeling en gaat in op de voorhangprocedure.

 • Beslisnota bij Antwoorden op vragen over Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op eindadvies Platform Perspectief Jongeren

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het 'Eindadvies Platform Perspectief Jongeren'. In het eindadvies gaat het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) in op de meerwaarde van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor het onderwijs tijdens de coronapandemie. De ministers geven hun reactie op het advies.

 • Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Periodieke voortgang onderwijshuisvesting najaar 2023 (Kamerstuk 36410-VIII-30)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inbreng verslag schriftelijk overleg over o.a. voortgang versterking toezicht in het funderend onderwijs (Kamerstuk 31293-707)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden nadere vragen over voortgang beleidsagenda informeel onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief met verslag van de OJCS-Raad van 7 maart 2023 Onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) voor het onderdeel onderwijs. Deze vond plaats op 7 maart 2023. Onderwijs was het enige onderdeel van de Raad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Pijpelink en motie Van Zanten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brieven over dreigende sluiting van dorpsschool W.J. Driessenschool in Grootschermer

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst van vragen over de kabinetsreactie op commissiebrief met verzoek om reactie op brieven m.b.t. een Deltaplan lerarentekort (Kamerstuk 27923-462)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antilliaanse Nederlanders 2013

  Antilliaanse Nederlanders 2013: De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Marokkaanse Nederlanders 2013

  Marokkaanse Nederlanders 2013: De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief gemeenten 2014 - 1

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 9 december 2013

  Verslag van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 9 december 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Verslag van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

  Aanbiedingsbrief van minister Asscher (SZW) bij het Verslag van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 9 december 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Verzamelbrief aan gemeenten

  Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede Kamer de derde Verzamelbrief van 2013 die aan de Colleges van B&W van de Nederlandse gemeenten is verzonden. Een vergelijkbare brief (met bijlage) is aan de Eerste Kamer aangeboden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief rapportages Antilliaanse- en Marokkaanse-Nederlanders

  Aanbiedingsbrief van minister Asscher (SZW) bij de rapportages Antilliaanse-Nederlanders 2013 en Marokkaanse-Nederlanders 2013, met cijfers over 2012 over de positie van Antilliaanse- en Marokkaanse Nederlanders op de terreinen van onderwijs, werkloosheid en uitkeringen en criminaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Verzamelbrief gemeenten 2014 - 1

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) bij de eerste Verzamelbrief van 2014 die aan de Colleges van B&W van de Nederlandse gemeenten is verzonden. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief halfjaarlijks rappel toezeggingen

  Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma (beide SZW) zenden de Eerste Kamer het gebruikelijke geactualiseerde halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen van SZW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief gemeenten december 2013

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Overleg Ring 1 17 mei 2023

  Het verslag gaat over het overleg van vertegenwoordigers van Ring 1 (onderwijsorganisties) met de Inspectie van het Onderwijs dat plaats vond op 17 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen SO informele OJCS-Raad 26 en 27 januari 2022

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) beantwoordt vragen over de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en enkele andere brieven. De brief van de staatssecretaris van VWS ging over de geannoteerde agenda van de Informele Jeugd- en Onderwijsraad 27 januari 2022 en enkele andere brieven. Hij doet dit mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de staatssecretaris van VWS. De vaste Tweede Kamercommissie van OCW had hierover vragen gesteld tijdens het schrifelijk overleg (so) van 24 januari 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden vragen SO informele Raad onderwijs en jeugd 27 januari 2021

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  en enkele andere brieven. De brief van de staatssecretaris ging over de geannoteerde agenda van de Informele Jeugd- en Onderwijsraad 27 januari 2022 en enkele andere brieven. Hij doet dit mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de staatssecretaris van VWS. De vaste commissie van OCW had hierover vragen gesteld tijdens het schrifelijk overleg (so) van 24 januari 2022. Daarnaast stuurt hij de gedeelde verklaring van ministers van onderwijs van de Europese Unie (EU) over de situatie van meisjes en vrouwen in Afghanistan in relatie tot onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cohortrapportage NP Onderwijs 2023

  Rapport van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het rapport onderzoekt de schoolloopbanen van leerlingen en studenten tijdens de coronapandemie en tijdens de looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch personeelsbeleid in het primair onderwijs

  Het rapport gaat over het onderzoek naar het strategisch personeelsbeleid in het primair onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak bij de opening academisch jaar van de Universiteit voor Humanistiek

  Toespraak van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob, bij de opening van het academische jaar van de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht, maandag 3 september 2018.

 • Kamerbrief over antisemitisme

  Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer met toegezegde informatie over Holocaustonderwijs en een incident in de gemeente Arnhem. Dit naar aanleiding van het dertigledendebat over het bericht Noodklok om Jodenhaat van 17 januari 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Urenuitbreiding in het primair onderwijs - HR-checklist - Urenuitbreiding borgen in HR-strategie, -beleid en -processen

  Eindverslag van pilot naar kansen, belemmeringen en aanpak van urenuitbreiding voor leraren in het primair onderwijs. Bij het onderzoek is er door stichting Het Potentieel Pakken een aanpak gemaakt met instrumenten waarmee scholen zelf aan de slag kunnen met het thema 'meer uren werken'. In de aanpak staat het goede gesprek tussen schoolleiders en leraren centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Urenuitbreiding in het primair onderwijs - Informatiepakket voor schoolleiders en HR - De kansen rondom urenuitbreiding

  Eindverslag van pilot naar kansen, belemmeringen en aanpak van urenuitbreiding voor leraren in het primair onderwijs. Bij het onderzoek is er door stichting Het Potentieel Pakken een aanpak gemaakt met instrumenten waarmee scholen zelf aan de slag kunnen met het thema 'meer uren werken'. In de aanpak staat het goede gesprek tussen schoolleiders en leraren centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Urenuitbreiding in het primair onderwijs - Handleiding - Zelf aan de slag met het thema urenuitbreiding binnen jouw schoolbestuur en school

  Eindverslag van pilot naar kansen, belemmeringen en aanpak van urenuitbreiding voor leraren in het primair onderwijs. Bij het onderzoek is er door stichting Het Potentieel Pakken een aanpak gemaakt met instrumenten waarmee scholen zelf aan de slag kunnen met het thema 'meer uren werken'. In de aanpak staat het goede gesprek tussen schoolleiders en leraren centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Urenuitbreiding in het primair onderwijs - Informatiepakket voor onderwijsprofessionals - Urenuitbreiding ook iets voor jou?

  Eindverslag van pilot naar kansen, belemmeringen en aanpak van urenuitbreiding voor leraren in het primair onderwijs. Bij het onderzoek is er door stichting Het Potentieel Pakken een aanpak gemaakt met instrumenten waarmee scholen zelf aan de slag kunnen met het thema 'meer uren werken'. In de aanpak staat het goede gesprek tussen schoolleiders en leraren centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Urenuitbreiding in het primair onderwijs - Handleiding voor schoolleiders voor het voeren van het goede gesprek over passende aanstellingsgrootte

  Eindverslag van pilot naar kansen, belemmeringen en aanpak van urenuitbreiding voor leraren in het primair onderwijs. Bij het onderzoek is er door stichting Het Potentieel Pakken een aanpak gemaakt met instrumenten waarmee scholen zelf aan de slag kunnen met het thema 'meer uren werken'. In de aanpak staat het goede gesprek tussen schoolleiders en leraren centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Urenuitbreiding in het primair onderwijs - Urenuitbreiding in het primair onderwijs - kansen, belemmeringen en aanpak

  Eindverslag van pilot naar kansen, belemmeringen en aanpak van urenuitbreiding voor leraren in het primair onderwijs. Bij het onderzoek is er door stichting Het Potentieel Pakken een aanpak gemaakt met instrumenten waarmee scholen zelf aan de slag kunnen met het thema 'meer uren werken'. In de aanpak staat het goede gesprek tussen schoolleiders en leraren centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Urenuitbreiding in het primair onderwijs

  Eindverslag van pilot naar kansen, belemmeringen en aanpak van urenuitbreiding voor leraren in het primair onderwijs. Bij het onderzoek is er door stichting Het Potentieel Pakken een aanpak gemaakt met instrumenten waarmee scholen zelf aan de slag kunnen met het thema 'meer uren werken'. In de aanpak staat het goede gesprek tussen schoolleiders en leraren centraal.

 • Beslisnota's bij Kamerbrief over voorhang Subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024/2025

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op