Zoekresultaten  1-20 van de 5.638 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Werkverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op feitelijke vragen Openbaarmaking en consequenties uitkomsten herstelonderzoek Pvo

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op feitelijke vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 18 januari 2024. Deze ging over de gevolgen van de uitkomsten van de herstelonderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs naar de PvO-scholen (Scholen voor Persoonlijk Voortgezet Onderwijs). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over voortgang Sterk Techniekonderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over het voortzetten van het programma Sterk Techniekonderwijs (STO). Zij gaat daarbij in op de nieuwe subsidieregeling STO 2025-2029. Ook bespreekt zij het technologieonderwijs in het basisonderwijs, op de havo en op het vwo.

 • Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht over gescheiden klassen, verbod op popmuziek en les in weerbaarheid tegen lhbtiq ideologie op islamitische scholen

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Gescheiden klassen, verbod op popmuziek en les in weerbaarheid tegen LHBTIQ+ ideologie: hoe wenselijk zijn islamitische scholen?' De Tweede Kamerleden Becker(VVD) en De Kort (VVD) hadden de vragen gesteld.

 • Antwoorden op Kamervragen over het persbericht dat Oekraïense school in Breda moet sluiten

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het persbericht Oekraïense school in Breda moet sluiten, onbegrip is groot'. Het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) had de vragen gesteld.

 • Kamerbrief met toestemming deelname aan rondetafelgesprek Leesvaardigheid

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft toestemming voor deelname van de directeur Kennis van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) aan het rondetafelgesprek over leesvaardigheid van 27 maart 2024. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

 • Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht over gescheiden klassen, verbod op popmuziek en les in weerbaarheid tegen lhbtiq ideologie op islamitische scholen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met toestemming deelname aan rondetafelgesprek Leesvaardigheid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) geven antwoorden op vragen naar aanleiding van een Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort. De vaste Tweede Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

 • Antwoorden nadere vragen over voortgang beleidsagenda informeel onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van haar antwoordbrief van 22 december 2023. In deze brief gaf zij antwoorden op vragen over de voortgang van de beleidsagenda voor het informeel onderwijs. De Eerste Kamerfracties van de PVV en JA21 hadden de vragen gesteld.

 • Uitstelbrief antwoorden vragen Reparatiewet OCW 20##

  Minister Dijkgraaf (OCW) stelt de toezending uit van de antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20##. Het wetsvoorstel gaat over de wijziging van wetten in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen. Het gaat met name over wetsvoorstellen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap.

 • Subsidieregelingen OCW met een beoordelingscommissie

  Het rapport evalueert de totstandkoming en uitvoering van subsidieregelingen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met een beoordelingscommissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden vragen Reparatiewet OCW 20##

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie Pijpelink en motie Van Zanten

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Pijpelink (GroenLinks-PvdA). De motie verzocht om een analyse van de juridische haalbaarheid van het beperken of afschaffen van de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast reageert zij op de spreekt-uit-motie van de Tweede Kamerleden Van Zanten (BBB) en Stoffer (SGP). Deze ging over maatregelen voor onderwijskwaliteit en geletterdheid.

 • Kamerbrief over voorhang Subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024-2025

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de Subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024/2025. Het gaat om een investering uit het Nationaal Groeifonds om scholen te stimuleren hun onderwijs blijvend te verbeteren met een bewezen effectieve aanpak. Zij geeft een toelichting op de subsidieregeling en gaat in op de voorhangprocedure.

 • Subsidieregeling ontwikkelkracht 2024-2025

  Regeling van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Het gaat om regels voor de subsidieverstrekking aan scholen voor het deelnemen aan het programma Ontwikkelkracht 2024/2025. Het doel van het programma is om scholen te stimuleren hun onderwijs blijvend te verbeteren met een bewezen effectieve aanpak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden op vragen over Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op eindadvies Platform Perspectief Jongeren

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het 'Eindadvies Platform Perspectief Jongeren'. In het eindadvies gaat het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) in op de meerwaarde van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor het onderwijs tijdens de coronapandemie. De ministers geven hun reactie op het advies.

 • Verslag Overleg Ring 1 17 mei 2023

  Het verslag gaat over het overleg van vertegenwoordigers van Ring 1 (onderwijsorganisties) met de Inspectie van het Onderwijs dat plaats vond op 17 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cohortrapportage NP Onderwijs 2023

  Rapport van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het rapport onderzoekt de schoolloopbanen van leerlingen en studenten tijdens de coronapandemie en tijdens de looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden nadere vragen over voortgang beleidsagenda informeel onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op