Zoekresultaten  1-20 van de 3.448 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Beroepsonderwijsverwijder
 • 35050, nr. 56 - Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

  Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen); Brief regering; Stand van zaken stichtingsaanvragen en ouderverklaringen in het kadervan de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 706 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Progresso inzake het bezwaar tegen de beslissing over de subsidieregeling voor het organiseren van verrijkte schooldag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief bij ontwerp jaarwerkplan 2024 Inspectie van het Onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het ontwerp jaarwerkplan 2024 van de Inspectie van het Onderwijs. Zij informeren de Kamers daarbij over de procedure op grond van de Wet op het Onderwijstoezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 33495, nr. 124 - Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen

  Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen; Brief regering; Financiële positie van het onderwijs 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief bij ontwerp jaarwerkplan 2024 Inspectie van het Onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het ontwerp jaarwerkplan 2024 van de Inspectie van het Onderwijs. Zij informeren de Kamers daarbij over de procedure op grond van de Wet op het Onderwijstoezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamer Aanbiedingsbrief werkprogramma Onderwijsraad 2024-2025

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Eerste en Tweede Kamer het werkprogramma 2024-2025 van de Onderwijsraad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamer Aanbiedingsbrief werkprogramma Onderwijsraad 2024-2025

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Eerste en Tweede Kamer het werkprogramma 2024-2025 van de Onderwijsraad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij kabinetsreactie op de Call for Evidence van de tussentijdse evaluatie van de Europese onderwijsruimte (2020-2023)

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer de Nederlandse reactie op de ‘Call for Evidence’ van de tussentijdse evaluatie van de Europese onderwijsruimte (2020-2023). Zij geven een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 705 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting NIVOZ aan leden van de Tweede Kamer inzake de overstap van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie Education at a Glance 2023

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van Education at a Glance 2023 (EAG 2023). Het rapport wordt vandaag gepubliceerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Deze jaarlijkse publicatie bevat gegevens over onder andere de structuur, financiën en prestaties van het onderwijs in de OESO-landen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief met geannoteerde agenda informele OJCS-Raad 19 september 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de informele Onderwijs -, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 19 september 2023. Het gaat om het onderdeel onderwijs. Op de agenda staan 2 beleidsdebatten over kansengelijkheid in het hoger onderwijs en burgerschapsonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief met geannoteerde agenda informele OJCS-Raad 19 september 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de informele Onderwijs -, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 19 september 2023. Het gaat om het onderdeel onderwijs. Op de agenda staan 2 beleidsdebatten over kansengelijkheid in het hoger onderwijs en burgerschapsonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 24724, nr. 218 - Studiefinanciering

  Studiefinanciering; Brief regering; Uitvoering van de motie van de leden Westerveld en Van der Graaf over de rente voor alle studenten die onder het leenstelsel vielen komend jaar bevriezen op het niveau van 2023 (Kamerstuk 31288-1088)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over manifest over inclusieve stilteruimtes op onderwijsinstellingen

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het manifest 'Stilteruimtes ter bevordering van het welzijn en diversiteits- en inclusiebeleid op onderwijsinstellingen' van studentenorganisaties en belangenorganisaties. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (Denk) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31524, nr. 589 - Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

  Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Brief regering; Proces uitvoering motie van het lid Krul c.s. over wachten met definitieve besluitvorming over het korten van de bijdrage voor het ov-studentenreisproduct totdat de Onderwijsbegroting 2024 is behandeld (Kamerstuk 31524-581)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resultaten DPIA op Google Workspace for Education en Chromebooks ChromeOS

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over het privacyonderzoek Data Protection Impact Assessment (DPIA) op Google Workspace for Education en de vervolgafspraken met Google.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij 4e voortgangsrapportage NP Onderwijs juni 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer de 4e halfjaarlijkse voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Het programma richt zich op de voortgang van de leerprestaties en studieprestaties van studenten en scholieren en hun welbevinden. Zij gaan in op de bevindingen uit de rapportage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brieven over voortgang Sterk Techniekonderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op enkele burgerbrieven over de voortgang van Sterk Techniekonderwijs (STO). Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1: Uitwerking van beleidsindicatoren in de beleidsagenda

  Bijlage bij de Kamerbrief van 8 juni 2023 over de voortgang van de aanpassing van niet-financiële informatie in de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor 2024 en verder. De bijlage gaat over beleidsindicatoren in de beleidsagenda voor onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op verzoek om deelname IG Onderwijs aan gesprek met commissie OCW

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft toestemming voor deelname van de inspecteur-generaal voor het Onderwijs (IGO) an een openbare bespreking over de Staat van het Onderwijs 2023. Deze vindt plaats op op 1 juni 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had om de toestemming verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op