Zoekresultaten  1-10 van de 179 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
Organisatie: Onbekende organisatieverwijder
 • Aanbieding van het verslag van de 7e Ministeriële Bijeenkomst van de WTO

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage WTO

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1. REPORT ON G20

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Monitor bedrijventerreinen 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie SER-advies zzpers in beeld

  Minister Kamp biedt, mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Staatssecretaris van Financiën, de kabinetsreactie aan op het SER-advies zzpers in beeld over de positie van zelfstandigen zonder personeel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgang passend onderwijs

  Met deze tussenrapportage informeert de minister van OCW de Tweede Kamer over de voortgang van passend onderwijs. De minister heeft toegezegd de Tweede Kamer in juni te informeren over de volgende zaken: De temporisering van de bezuinigingen op passend onderwijs en de gevolgen daarvan. De stand van zaken rond scholen die door de bezuinigingen extra worden geraakt. Het behoud van expertise en de daaraan verbonden mobiliteit. De voortgang van de vorming van de samenwerkingsverbanden. Het verloop van de verdere uitwerking van passend onderwijs. Moties en toezeggingen over passend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief Onderwijs en Ondernemerschap

  Dit kabinet gelooft in de kracht van ondernemers. En dit kabinet gelooft er ook in dat de kiem voor veel vernieuwend en ambitieus ondernemerschap gelegd kan worden in het onderwijs. Met deze brief willen minister Verhagen (EL&I) en staatssecretaris Zijlstra (OCW) het beleid schetsen voor jong ondernemerschap, ondernemendheid en een ondernemend onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief uitnodiging BRIC-dag 21 november 2011

  Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan de Eerste Kamer met een uitnodiging voor de BRIC-dag op 21 november 2011. Op deze dag vindt een inhoudelijke discussie plaats over de internationale rol van Nederland in de economische machtsverschuiving van het Westen naar een aantal opkomende markten. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief terugkoppeling BRIC-dag 21 november 2011

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan de Tweede Kamer bij de terugkoppeling over de BRIC-dag van 21 november 2011 in Den Haag. De BRIC landen zijn Brazilië, Rusland, India en China.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over haalbaarheidsonderzoek samenwerking Nederland-Japan op gebied van zeldzame aardmetalen

  Brief van minister Verhagen (EL&I) aan de Tweede Kamer over het haalbaarheidsonderzoek over een mogelijke samenwerking tussen Nederland en Japan op het gebied van zeldzame aardmetalen.

  Bekijk document gepubliceerd op