Zoekresultaten  1-10 van de 636 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Bodemverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • De transitieaanpak verankeren en van alle betrokkenen maken Op weg naar een vitale infrasector

  Het rapport bevat de actualisatie van de transitieagenda uit 2020 voor verbeteringen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Transitiemonitor Op weg naar een vitale infrasector voortgang 2022

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Transitiemonitor 2022 'Transitieopgave Naar een vitale infrasector'. Het rapport gaat over de jaarlijkse voortgang van verbeteringen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) sector. Ook stuurt hij de geactualiseerde Transitieagenda. Hij geeft een toelichting op beide rapporten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij Transitiemonitor Op weg naar een vitale infrasector voortgang 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Transitieopgave Naar een vitale infrasector Transitiemonitor 2022

  De rapportage beschrijft de 2e monitor van het transitieprogramma voor verbeteringen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) sector. Het gaat over de periode september 2021 tot en met september 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang analyses certificeringsstelsels ILT

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de analyse van de Inspectie Leefomgeving en Transport ( ILT) van 6 certificeringsstelsels voor bodem, luchtvaart en binnenvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang analyses certificeringsstelsels ILT

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij signaalrapportage ILT en RIVM rapport staalslakken

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Milieuhygiënische kwaliteit LD-staalslakken

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport bevat een literatuurstudie over de staalproductie. Het gaat om het oxystaalproces, de samenstelling van de LD-staalslakken, de toepassingen van staalslakken als bouwstof en de milieueffecten hiervan. Staalslakken zijn een restproduct bij productie van staal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij signaalrapportage ILT en RIVM rapport staalslakken

  Staatssecreraris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 'Signaalrapportage Wettelijke regels toepassen staalslakken dekken risico’s voor mens en milieu niet af' van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Staalslakken zijn een restproduct bij productie van staal. Ook stuurt zij het rapport 'Milieuhygiënische kwaliteit LD-staalslakken'van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit rapport gaat over de toepassing van staalslakken als bouwstof. Zij bespreekt het beleidsmatig vervolg op de conclusies van de ILT. Ook gaat zij in op  de voorgenomen herijking van de bodemregelgeving. Tot slot staat zij stil bij het uitstel van het aanwijzen van een Bodem Richtlijn (BRL) granuliet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Signaalrapportage Wettelijke regels toepassen staalslakken dekken risico’s voor mens en milieu niet af

  Rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).  Het rapport bespreekt de risico's van de toepassing van staalslakken als bouwstof en de huidige wetten en regelgeving hierover. Staalslakken zijn een restproduct bij productie van staal.

  Bekijk document gepubliceerd op