Zoekresultaten  1-10 van de 294 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Verkeerverwijder
 • Kamerbrief met reactie op petities gemeenten en NEFOM over geluidoverlast door motorvoertuigen

  Minister Harbers (IenW) reageert op 2 petities van de gemeenten Bergen, Bloemendaal en Krimpenerwaard en van de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM). Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De petities doen een oproep voor een aanpak van geluidoverlast door motorvoertuigen, in het bijzonder motoren. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota RDW Onderzoek geluidsoverlast

  Nota van de RDW. De nota beschrijft de aanpak van het onderzoek naar verkeerslawaai door personenvoertuigen (M1), motorfietsen en andere voertuigen. De nota gaat in op de belangrijkste resultaten en doet aanbevelingen voor het terugdringen van geluidsoverlast door voertuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota kamerbrief petities nefom en bergen en MAG

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over geluidsoverlast door motoren

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoord op vragen over petities van de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen en de gemeente Bergen over geluidsoverlast van motorvoertuigen in Nederland. De Tweede Kamerleden Hagen en Van Ginneken (beiden D66) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openingsspeech Urban Mobility Track staatssecretaris Heijnen

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) bij de sessie  ‘Urban Mobility Track’ op 18 oktober 2022. De staatssecretaris bezocht het Verenigd Koninkrijk (VK) op een handelsmissie met 27 bedrijven. De toespraak is alleen beschikbaar in het Engels.

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over geluidsoverlast door motoren

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek geluidsnormen windturbines - Openbaar gemaakte documenten

  Besluit op een verzoek om informatie uit de periode 2004-2011 over de totstandkoming van de geluidsnormen voor windturbines, die in 2010 zijn vastgesteld in de 'wijziging milieuregels windturbines'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek geluidsnormen windturbines - Besluit en lijst van documenten

  Besluit op een verzoek om informatie uit de periode 2004-2011 over de totstandkoming van de geluidsnormen voor windturbines, die in 2010 zijn vastgesteld in de 'wijziging milieuregels windturbines'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek geluidsnormen windturbines

  Besluit op een verzoek om informatie uit de periode 2004-2011 over de totstandkoming van de geluidsnormen voor windturbines, die in 2010 zijn vastgesteld in de 'wijziging milieuregels windturbines'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Kamerbrief over mogelijke overschrijding handhavingspunten Rotterdam The Hague Airport

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de brief van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) over een dreigende overschrijding van de grenswaarden van 1 of meer handhavingspunten voor geluid rondom de luchthaven. Het gaat om het gebruiksjaar 2021-2022.

  Bekijk document gepubliceerd op