Zoekresultaten  1-11 van de 11 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Verkeerverwijder
 • Kamerbrief over internetconsultatie ontwerpbesluit helmplicht snorfiets

  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de start van de internetconsultatie van het ontwerpbesluit helmplicht motorfiets.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de Strandrups in Noordwijk

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat komend strandseizoen een einde lijkt te komen aan de zogenaamde Strandrups van Noordwijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen Schriftelijk Overleg over briefstand van zaken ontwerpbesluit helmplicht snorfietsers

  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over haar brief over de stand van zaken van het ontwerpbesluit helmplicht snorfietsers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij beantwoording vragen ontwerpbesluit invoering helmplicht snorfietsers, resultaten aanvullend onderzoek TNO en datum inwerkingtreding

  Minister Visser (IenW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen vragen naar aanleiding van de voorhangprocedure van het ontwerpbesluit invoering helmplicht voor snorfietsers. Zij kreeg de vragen van de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Daarbij informeert zij de Kamer over de voortgang van de helmkeuze en de datum van inwerkingtreding van de helmplicht. Ook gaat zij in op onderzoek van TNO over de veiligheid van de speed-pedelec-helm voor de snorfietsbestuurder en de passagier achterop. De rapportage 'Evaluatiestudie speed-pedelec-helm en bromfietshelm voor snorfietspassagier ensnorfietsbestuurder met passagier achterop' stuurt zij mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over elektrificering snorfiets en bromfiets

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de elektrificering van de snorfiets en bromfiets. Daarnaast gaat zij kort in op de elektrificatie van de motorfiets.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel wijziging Wvw 1994 lichte elektrische voertuigen

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel gaat over het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen en de invoering van het kader voor lichte elektrische voertuigen. Daarnaast bevat het enkele andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief toezending BNC-fiche Voorstel verordening mobiele machines op de openbare weg

  Minister Harbers (IenW)  stelt de toezending uit van het BNC-fiche over het voorstel voor een verordening voor de goedkeuring van mobiele machines die niet voor de weg bestemd zijn en deelnemen aan het verkeer op de openbare weg. Hij verwacht dat hij het BNC-fiche in mei 2023 naar de Kamer kan sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord Wetsvoorstel Onafhankelijke Goedkeuringsinstantie voertuigen

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enige andere wetten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport onderzoek verkeersveiligheid lichte T-voertuigen

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Verkeersveiligheid besturen lichte T-voertuigen met B-rijbewijs'. Hij gaat in op de bevindingen uit de rapportage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nadere memorie van antwoord wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enige andere wetten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over compensatieregeling gebruikers Stint

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de compensatieregeling voor gebruikers die op 2 oktober 2018 beschikten over een Stint. Het gaat daarbij om elk type Stint. Aanleiding is het schorsen van de aanwijzing van de Stint als bijzondere bromfiets. De schorsing volgde op een dodelijk ongeval met een Stint op 20 september 2018. Een concept van de 'Beleidsregel compensatie eigenaren en gebruikers Stint' zit als bijlage bij de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op