Zoekresultaten  1-8 van de 8 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen maandverwijder
Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Ontwikkelingssamenwerkingverwijder
 • 31787, nr. 16 - Veiligheid en ontwikkeling in fragiele staten

  Veiligheid en ontwikkeling in fragiele staten; Brief regering; Beleidsreactie op IOB-evaluatie Nederlands beleid stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in enkele van de meest fragiele contexten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36404, nr. 1 - Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Bangladesh

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Bangladesh; Verslag van een werkbezoek; Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Bangladesh van 26 februari t/m 3 maart 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over akkoord voor faciliteren duurzame investeringen (SIFA) tussen Europese Unie (EU) en Angola

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over het akkoord voor het faciliteren van duurzame investeringen (Sustainable Investment Facilitation Agreement, SIFA) tussen de Europese Unie (EU) en Angola.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-04, nr. 262 - Ontwikkelingsraad

  Ontwikkelingsraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking op 4-5 september 2023 (Kamerstuk 21501-04-261)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 23908-(R1519), nr. CY;164 - Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen

  Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen; Brief regering; Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen inzake Aanvaarding van de Maatregelen, die in 2023 op basis van artikel IX van het op 1 december 1959 te Washington tot stand gekomen Verdrag inzake Antarctica (Trb. 1965, 148) door de jaarlijkse Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM) zijn aangenomen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 23908-(R1519), nr. 165 - Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen

  Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen; Brief regering; Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen inzake wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend (Trb. 1959, 83).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 23908-(R1519), nr. 166 - Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen

  Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen; Brief regering; Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake het Administratief Akkoord tussen Nederland en Bangladesh legt de wederzijdse verplichtingen vast ten aanzien van de ondersteuning bij de effectieve implementatie van het project “Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100”

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) en borgen van verbetering van mondiale voedselzekerheid

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft een nadere toelichting op de inzet van de Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) methode. Ook gaat zij in op het borgen van verbetering van mondiale voedselzekerheid in nog te ontwikkelen strategieën.